⚠️ Attention! This translation reflects the teachings of the Church of Jehovah’s Witnesses.

Ésaiás

chapter 1


Chapters:


verse #1

Ézsaiásnak, Ámóc fiának a látomása, amelyet Júdáról és Jeruzsálemről látott Uzziásnak, Jótámnak, Aháznak és Ezékiásnak, Júda királyainak a napjaiban:


verse #2

Halld, ó, ég, és figyelj, ó, föld,
mert Jehova beszél:

„Fiakat neveltem, fölneveltem őket,
de ők fellázadtak ellenem.


verse #3

A bika jól ismeri a tulajdonosát,
és a szamár is a gazdája jászlát,
de Izrael nem ismer engem,
az én népem nem viselkedik értelmesen.”


verse #4

Jaj a bűnös nemzetnek,
a vétekkel terhelt népnek,
a gonosz fajzatoknak, a romlott gyermekeknek!

Elhagyták Jehovát,
tiszteletlenül viselkedtek Izrael szentjével,
hátat fordítottak neki.


verse #5

Hát hol érjen még csapás titeket? Hisz egyre inkább lázadoztok!

Beteg az egész fej
és az egész szív!


verse #6

Tetőtől talpig semmi sem egészséges.
Mindenhol sebhelyek, zúzódások és nyílt sebek vannak.
Ezeket nem kezelték, nem kötözték be, és olajjal sem puhították.


verse #7

Országotok pusztaság,
városaitokat tűz égeti fel.
Földeteket idegenek emésztik fel a szemetek láttára.
Olyan az, mint a puszta, amelyet idegenek dúltak fel.


verse #8

Olyanná vált Sion lánya, mint sátor a szőlőben,
mint őrkunyhó az uborkaföldön,
mint az ostrom alatt lévő város.


verse #9

Ha a seregek Jehovája nem hagyott volna életben néhányunkat,
éppen olyanná lettünk volna, mint Szodoma,
és Gomorrához lennénk hasonlók.


verse #10

Halljátok Jehova szavát, Szodoma zsarnokai!
Figyelj Istenünk törvényére, Gomorra népe!


verse #11

„Mit érek én a sok áldozatotokkal?” – így szól Jehova.
„Megelégeltem az égőáldozatként bemutatott kosokat és a hízott állatok zsíros részét.
A fiatal bikák, a bárányok és a kecskék vére nem szerez nekem örömet.


verse #12

Amikor eljöttök, hogy megjelenjetek előttem,
ki várja el azt tőletek,
hogy tiporjátok az udvaraimat?


verse #13

Ne hozzatok többé értéktelen gabonaáldozatokat.
A füstölőszereitek utálatosak nekem.

Megtartjátok az újholdat és a sabbatot, és összejöveteleket hirdettek ki,
de nem tűrhetem, hogy mágikus erőket használjatok az ünnepi összejöveteleken.


verse #14

Újholdjaitokat és ünnepeiteket gyűlölöm.

Terhemre vannak már,
belefáradtam abba, hogy elviseljem őket.


verse #15

Amikor kitárjátok karotokat,
elrejtem a szemem előletek.

Ha sokat imádkoztok is,
én nem hallgatlak meg titeket.
Sok vért ontott a kezetek.


verse #16

Mosakodjatok meg, legyetek tiszták!

Nem akarom többé látni, hogy gonoszul cselekedtek,
ne tegyetek többé rosszat!


verse #17

Tanuljatok meg jót tenni, törekedjetek az igazságosságra,
utasítsátok rendre az elnyomót,
védjétek az árvák jogait
és az özvegyek ügyét!”


verse #18

„Gyertek, rendezzük a dolgokat egymás között” – így szól Jehova.

„Még ha olyanok volnának is a bűneitek, mint a skarlát,
fehérré lesznek, mint a hó.

Még ha vörösek volnának is, mint a karmazsinszínű anyag,
olyanná lesznek, mint a gyapjú.


verse #19

Hogyha készségesek lesztek és figyeltek,
a föld jó termését fogjátok enni.


verse #20

De ha erre nem vagytok hajlandók, és lázongtok,
akkor kard végez veletek,
mert Jehova mondta ezt.”


verse #21

Szajhává lett a hűséges város!
Egykor jogosság jellemezte.

Igazságosság lakott benne,
most pedig gyilkosok.


verse #22

Ezüstöd salakká lett.
Söröd vízzel van hígítva.


verse #23

Fejedelmeid makacsok és tolvajoknak a társai.
Egytől egyig szeretik, ha megvesztegetik őket, és az ajándékokat hajhásszák.

Az árváknak nem szolgáltatnak igazságot,
és az özvegyek peres ügye soha nem jut eléjük.


verse #24

Ezért ezt mondja az igaz Úr, a seregek Jehovája,
Izrael hatalmas Istene:

„Elég! Megszabadulok ellenfeleimtől,
és bosszút állok ellenségeimen.


verse #25

Megbüntetlek,
kiolvasztom lúggal a salakodat,
és eltávolítok minden szennyeződést belőled.


verse #26

Újra adok neked bírókat
és tanácsadókat, mint kezdetben.
Ezután majd igazságosság városának, hűséges városnak neveznek téged.


verse #27

Igazságossággal lesz megváltva Sion,
és azok is, akik visszatérnek a népéből.


verse #28

A lázadók és a bűnösök egyszerre törnek össze,
és végük lesz azoknak, akik elhagyják Jehovát.


verse #29

Mert meg fogtok szégyenülni a hatalmas fák miatt, amelyek után kívánkoztatok,
és szégyent vallotok majd a kertek miatt, amelyeket választottatok.


verse #30

Mert olyanná lesztek, mint egy nagy fa, amelynek hervad a lombja,
és mint egy kert, amelynek nincsen vize.


verse #31

Kóccá lesz az erős ember,
és szikrává a munkája.

Egyszerre fog lángra kapni mindkettő,
és nem lesz, aki eloltsa azokat.”

Chapters:


Books