⚠️ Attention! This translation reflects the teachings of the Church of Jehovah’s Witnesses.

Ezsdrás

chapter 1


Chapters:


verse #1

Círusznak, Perzsia királyának első évében – hogy beteljesedjen, amit Jehova Jeremiás által mondott – Jehova arra indította Círuszt, Perzsia királyát, hogy adjon ki egy rendeletet egész királyságában, szóban és írásban is, amely így szólt:


verse #2

„Ezt mondja Círusz, Perzsia királya: »Jehova, az ég Istene nekem adta a föld összes királyságát, és megbízott azzal, hogy építsek neki házat Jeruzsálemben, amely Júdában van.


verse #3

Bárki van is köztetek az ő egész népéből, legyen vele az ő Istene, és menjen fel Jeruzsálembe, amely Júdában van, építse újjá Jehovának, Izrael Istenének – az igaz Istennek – a házát, akinek a háza Jeruzsálemben volt.


verse #4

Bárkinek, aki idegen földről jött, bárhol lakjon is, segítsenek a szomszédai azzal, hogy ezüstöt, aranyat, javakat meg háziállatokat és önkéntes adományokat adnak az igaz Isten háza számára, amely Jeruzsálemben volt.«”


verse #5

Ekkor Júda és Benjámin nemzetségfői meg a papok és a léviták – mindazok, akiket az igaz Isten arra indított – felkészültek, hogy felmenjenek, és újjáépítsék Jehova házát, amely Jeruzsálemben volt.


verse #6

Mindazok pedig, akik körülöttük voltak, támogatták őket azzal, hogy ezüst- és aranyeszközöket, javakat, háziállatokat és értékes tárgyakat adtak nekik az önkéntes adományokon kívül.


verse #7

Círusz király is előhozatta Jehova házának felszerelési tárgyait, melyeket Nabukodonozor hozatott el Jeruzsálemből, és az ő istenének házában helyezett el.


verse #8

Círusz, Perzsia királya előhozatta azokat Mitredát, a kincstárnok felügyelete alatt, és ő készített egy leltárt Sesbaccárnak, Júda fejedelmének.


verse #9

Ez volt a leltárban: 30 kosár alakú aranyedény, 1000 kosár alakú ezüstedény, 29 tartalék edény,


verse #10

30 kicsi aranytál, 410 kicsi ezüsttál, valamint 1000 egyéb felszerelési tárgy.


verse #11

Az összes arany és ezüst felszerelési tárgy száma 5400 volt. Sesbaccár mindet felhozta, amikor kihozta a száműzötteket Babilonból Jeruzsálembe.

Chapters:


Books