⚠️ Attention! This translation reflects the teachings of the Church of Jehovah’s Witnesses.

Ámós

chapter 1


Chapters:


verse #1

Ámósnak, a Tékoából való juhtenyésztőnek a szavai, melyeket látomásban kapott Izraelről Uzziásnak, Júda királyának napjaiban, és Jeroboámnak, Joás fiának, Izrael királyának napjaiban, két évvel a földrengés előtt.


verse #2

Ezt mondta:

„Jehova a Sionról ordít, mint egy oroszlán,
és Jeruzsálemből hallatja hangját.

A pásztorok legelői gyászba borulnak,
és a Kármel csúcsa kiszárad.”


verse #3

„Ezt mondja Jehova:

»’Damaszkusz három lázadása miatt, sőt négy miatt nem vonom vissza a döntésemet,
mert vas cséplőszánokkal csépelték Gileádot.


verse #4

Ezért tüzet küldök Hazáel házára,
és az felemészti Ben-Hadád megerősített tornyait.


verse #5

Eltöröm Damaszkusz reteszeit,
elpusztítom Bikat-Aven lakosait,
és azt, aki Bét-Édenből uralkodik;
és Szíria népe száműzetésbe megy Kirbe’ – ezt mondja Jehova.«


verse #6

Ezt mondja Jehova:

»’Gáza három lázadása miatt, sőt négy miatt nem vonom vissza a döntésemet,
mert a száműzöttek egész csoportját elvitte, hogy átadja őket Edomnak.


verse #7

Ezért tüzet küldök Gáza falára,
és az felemészti megerősített tornyait.


verse #8

Elpusztítom Asdód lakosait,
és azt, aki Askelonból uralkodik.

Kezemet Ekron ellen fordítom,
és a megmaradt filiszteusok megsemmisülnek’ – ezt mondja a legfőbb Úr, Jehova.«


verse #9

Ezt mondja Jehova:

»Tírusz három lázadása miatt, sőt négy miatt nem vonom vissza a döntésemet,
mert a száműzöttek egész csoportját átadta Edomnak,
és nem emlékezett meg a testvéri szövetségről.


verse #10

Ezért tüzet küldök Tírusz falára,
és az felemészti megerősített tornyait.«


verse #11

Ezt mondja Jehova:

»Edom három lázadása miatt, sőt négy miatt nem vonom vissza a döntésemet,
mivel karddal üldözte saját testvérét,
és megtagadta tőle az irgalmat;
haragjában könyörtelenül szétszaggatja őket,
irántuk érzett dühe nem csillapodik.


verse #12

Ezért tüzet küldök Témánra,
és az felemészti Bocra megerősített tornyait.«


verse #13

Ezt mondja Jehova:

»’Az ammoniták három lázadása miatt, sőt négy miatt nem vonom vissza a döntésemet,
mert felhasították a terhes asszonyokat Gileádban, hogy kiterjesszék területüket.


verse #14

Ezért tüzet gyújtok Rabba falán,
és az felemészti megerősített tornyait
csatakiáltás közepette a harc napján,
és forgószél kíséretében a viharos szél napján.


verse #15

Királyuk száműzetésbe megy fejedelmeivel együtt’ – ezt mondja Jehova.«

Chapters:


Books