⚠️ Attention! This translation reflects the teachings of the Church of Jehovah’s Witnesses.

A filippieknek

chapter 1


Chapters:

1 2 3 4


verse #1

Pál és Timóteusz, Krisztus Jézus rabszolgái a Filippiben lévő összes szentnek, akik Krisztus Jézus tanítványai, beleértve a felvigyázókat és a kisegítőszolgákat is:


verse #2

Ki nem érdemelt kedvesség és béke legyen veletek Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól!


verse #3

Mindig hálát adok az én Istenemnek, amikor megemlékezem rólatok


verse #4

minden könyörgésemben, melyet mindnyájatokért mondok. Örömmel könyörgök értetek


verse #5

a hozzájárulás miatt, amellyel az első naptól fogva mindeddig a pillanatig támogattátok a jó hírt.


verse #6

Mert abban biztos vagyok, hogy aki elkezdett bennetek egy jó munkát, be is fejezi azt Krisztus Jézus napjáig.


verse #7

Teljesen helyénvaló, hogy ezt gondoljam mindnyájatokról, mert a szívemben vagytok, hiszen támogattatok engem akkor is, amikor rabbilincsekben voltam, és akkor is, amikor megvédtük a jó hírt, és igyekeztünk kivívni a jogot, hogy hirdethessük azt. Így velem együtt ti is élveztétek Isten ki nem érdemelt kedvességét.


verse #8

Mert Isten a tanúm rá, hogy mennyire hiányoztok, hiszen úgy szeretlek benneteket, ahogy Krisztus Jézus.


verse #9

És azért imádkozom továbbra is, hogy egyre nagyobb legyen bennetek a szeretet, pontos ismerettel és teljes tisztánlátással,


verse #10

hogy meggyőződjetek arról, mik a fontosabb dolgok, és így tiszták legyetek, és ne botránkoztassatok meg másokat, egészen Krisztus napjáig.


verse #11

Azért is imádkozom, hogy Jézus Krisztusnak köszönhetően sok igazságos gyümölcsöt teremjetek Isten dicsőségére és dicséretére.


verse #12

Szeretném, ha tudnátok, testvérek, hogy a helyzetem igazából hozzájárult a jó hír terjedéséhez,


verse #13

mivel köztudott lett az egész Pretoriánus Gárda körében, és mindenki más előtt is, hogy Krisztusért viselem a bilincseimet.


verse #14

Most a legtöbb testvér, aki az Úr szolgája, bátorságot merített a rabbilincseimből, és bátran és félelem nélkül beszél Isten szaváról.


verse #15

Igaz, néhányan irigységből és versengésből prédikálnak Krisztusról, de mások jó indítékból.


verse #16

Az utóbbiak szeretetből hirdetik Krisztust, mert tudják, hogy engem azzal bíztak meg, hogy védelmezzem a jó hírt.


verse #17

Az előbbiek viszont nem tiszta indítékból teszik ezt, hanem mert veszekedést akarnak szítani, és bajt akarnak nekem okozni, amíg rabbilincsekben vagyok.


verse #18

Mi lesz ennek az eredménye? Nem más, mint hogy így is, úgy is, akár színlelve, akár őszintén, hirdetik Krisztust, és én ennek örülök. Sőt, örülni is fogok,


verse #19

mert tudom, hogy ez ahhoz vezet, hogy megmenekülök, annak köszönhetően, hogy könyörögtök értem, és hogy Jézus Krisztus szelleme támogat.


verse #20

Ez összhangban van azzal, hogy bízok abban és remélem, hogy semmiben sem fogok szégyent vallani, hanem félelem nélkül beszélek, és magasztalom Krisztust most is, ahogy korábban is tettem. Magasztalom, akár élek, akár meghalok.


verse #21

Mert nekem az élet Krisztus, a halál pedig nyereség.


verse #22

Mármost ha testben kell tovább élnem, a munkámnak több gyümölcse lehet. De nem mondom meg, melyiket választanám.


verse #23

E két dolog között őrlődöm, ugyanis szeretnék megszabadulni és Krisztussal lenni, ami biztos, hogy sokkal jobb.


verse #24

Miattatok azonban nagyobb szükség van arra, hogy a testben maradjak.


verse #25

Mivel biztos vagyok ebben, tudom, hogy maradni fogok, és együtt leszek veletek, hogy előrehaladjatok, és tapasztaljátok azt az örömet, amely a hitből fakad.


verse #26

Így Krisztus Jézus tanítványaiként nagyon fogtok örülni nekem, amikor ismét veletek leszek.


verse #27

Csak viselkedjetek a Krisztusról szóló jó hírhez méltón, hogy akár odamegyek, és látlak benneteket, akár távol vagyok, azt halljam rólatok, hogy szilárdan álltok egy szellemben, egy lélekként küzdve egymás oldalán a jó hírbe vetett hitért,


verse #28

és semmiképpen sem rémültök meg az ellenségeitektől. Nekik ez a pusztulás bizonyítéka, de nektek a megmentésé, és ez Istentől van.


verse #29

Titeket ugyanis az a megtiszteltetés ért Krisztusért, hogy nemcsak hihettek benne, hanem szenvedhettek is érte.


verse #30

Mert ti is ugyanazt élitek át, mint én. Láttátok, hogy mivel küzdöttem, és hallottatok róla, hogy még mindig ezzel küzdök.

Chapters:


Books