⚠️ Attention! This translation reflects the teachings of the Church of Jehovah’s Witnesses.

Náhum

chapter 1


Chapters:

1 2 3


verse #1

Kijelentés Ninive ellen. Az elkosi Náhum látomásának könyve.


verse #2

Jehova olyan Isten, aki kizárólagos odaadást vár el, és bosszút áll;
Jehova bosszút áll, és nem tartja vissza dühét.

Jehova bosszút áll ellenfelein,
és haragtartó ellenségeivel szemben.


verse #3

Jehova türelmes és nagy hatalmú,
de semmiképpen sem tartja vissza Jehova a megérdemelt büntetést.

Amerre megy, pusztító szél és vihar kíséri,
lábainak pora felhő.


verse #4

Megfeddi a tengert, és felszárítja azt,
a folyókat mind kiapasztja.

Básán és a Kármel kiszárad,
a Libanon virága elhervad.


verse #5

A hegyek megremegnek tőle,
a dombok pedig megolvadnak.

A föld megemelkedik arca miatt,
a világ is, és annak minden lakosa.


verse #6

Ki állhat meg dühével szemben?
És ki viselheti el izzó haragját?

Tűzként öntetik ki mérge,
és a sziklák szétporladnak miatta.


verse #7

Jehova jó, erődítmény a nyomorúság napján.
Odafigyel azokra, akik menedéket keresnek nála.


verse #8

Elsöprő árvízzel teljesen megsemmisíti annak helyét,
ellenségeit pedig sötétség üldözi.


verse #9

Mit forraltok Jehova ellen?
Teljesen megsemmisít ő.
Nem támad másodszor nyomorúság.


verse #10

Mert összefonódtak, mint a tövisbokrok,
és olyanok, mint akik ittasak a sörtől,
ám felemésztődnek, mint a száraz tarló.


verse #11

Belőled származik majd, aki rosszat forral Jehova ellen,
és hiábavaló tanácsot ad.


verse #12

Ezt mondja Jehova:

„Bár erejük teljében voltak, és sokan voltak,
mégis levágják őket, és semmivé lesznek.
Lesújtottam rád, de többé nem teszem.


verse #13

Letöröm rólad igáját,
és köteleidet szétszakítom.


verse #14

Jehova így rendelkezett felőled:
»Nem marad fenn többé a neved.
Isteneid házából eltávolítom a faragott bálványokat és a fémszobrokat.
Sírhelyet készítek neked, mert megvetendő vagy.«


verse #15

Nézzétek! A hegyeken közeledik az, aki jó hírt hoz,
aki békét hirdet!

Ó, Júda, ünnepeld meg ünnepeidet! Teljesítsd fogadalmaidat,
mert a semmirekellő többé nem fog átvonulni rajtad.
Teljesen el lesz pusztítva.”

Chapters:


Books