⚠️ Attention! This translation reflects the teachings of the Church of Jehovah’s Witnesses.

Zakariás

chapter 1


Chapters:


verse #1

Dáriusz 2. évében, a 8. hónapban, Jehova így szólt Zakariás prófétához, Iddó fiának, Berekiának a fiához:


verse #2

„Jehova nagyon megharagudott apáitokra.


verse #3

Ezt mondd nekik: »Így szól a seregek Jehovája: ’„Térjetek vissza hozzám – jelenti ki a seregek Jehovája –, és én is visszatérek hozzátok” – így szól a seregek Jehovája.’«


verse #4

»Ne legyetek olyanok, mint apáitok, akiknek a korábbi próféták kijelentették: ’Így szól a seregek Jehovája: „Térjetek vissza a rossz útról, és hagyjatok fel a gonosz tetteitekkel!”’«

»De ők nem hallgattak és nem figyeltek rám« – ez Jehova kijelentése.


verse #5

»Hol vannak most apáitok? És a próféták örökké éltek?


verse #6

De vajon a szavaim és a rendelkezéseim, amelyeket szolgáimnak, a prófétáknak parancsoltam, nem érték utol apáitokat?« Ők ezért visszatértek hozzám, és ezt mondták: »A seregek Jehovája az útjaink és a tetteink szerint bánt velünk, ahogyan elhatározta.«”


verse #7

Dáriusz 2. évében, a 11., vagyis sebát hónap 24. napján Jehova szólt Zakariás prófétához, Iddó fiának, Berekiának a fiához.


verse #8

Éjszaka egy látomást láttam: egy férfi vörös lovon ült, és a szurdokban levő mirtuszfák között állt, mögötte pedig vörös, vörösesbarna és fehér lovak voltak.


verse #9

Ekkor megkérdeztem: „Kik ezek, uram?”

Erre a velem beszélő angyal így válaszolt: „Megmutatom neked, kik ezek.”


verse #10

Ekkor a mirtuszfák között álló férfi ezt mondta: „Ezek azok, akiket Jehova kiküldött, hogy bejárják a földet.”


verse #11

Ők pedig ezt mondták Jehova angyalának, aki a mirtuszfák között állt: „Bejártuk a földet, és azt láttuk, hogy az egész föld nyugodt és békés.”


verse #12

Ekkor Jehova angyala így szólt: „Ó, seregek Jehovája, meddig nem irgalmazol még Jeruzsálemnek és Júda városainak, amelyekre már 70 éve haragszol?”


verse #13

Jehova kedves és vigasztaló szavakkal válaszolt a velem beszélő angyalnak.


verse #14

Ekkor a velem beszélő angyal ezt mondta nekem: „Kiáltsd ezt: »Ezt mondja a seregek Jehovája: ’Féltem Jeruzsálemet és Siont, nagyon féltem!


verse #15

Nagyon haragszom a gondtalan nemzetekre, mert én csak kicsit haragudtam, de ők tetézték a bajt.’«


verse #16

Ezért ezt mondja Jehova: »Irgalommal térek vissza Jeruzsálemhez, és megépül benne a házam – jelenti ki a seregek Jehovája. – Mérőzsinór lesz kifeszítve Jeruzsálem felett.«


verse #17

Még egyszer kiálts, és mondd ezt: »Így szól a seregek Jehovája: ’Városaim újból túlcsordulnak majd a jótól, és Jehova újra megvigasztalja Siont, és ismét Jeruzsálemet választja.’«”


verse #18

Ekkor felnéztem, és négy szarvat láttam.


verse #19

Ezért megkérdeztem a velem beszélő angyaltól: „Mik ezek?” Ő így válaszolt: „Ezek azok a szarvak, amelyek szétszórták Júdát, Izraelt és Jeruzsálemet.”


verse #20

Jehova ezután négy mesterembert mutatott nekem.


verse #21

Megkérdeztem: „Miért jönnek ezek, és mit akarnak tenni?”

Ő így felelt: „Ezek azok a szarvak, amelyek szétszórták Júdát úgy, hogy senki sem tudta felemelni a fejét. Amazok pedig azért jönnek, hogy megrémítsék őket, hogy letörjék azoknak a nemzeteknek a szarvait, melyek felemelték szarvaikat Júda földje ellen azért, hogy szétszórják őt.”

Chapters:


Books