⚠️ Attention! This translation reflects the teachings of the Church of Jehovah’s Witnesses.

Péter első levele

chapter 1


Chapters:

1 2 3 4 5


verse #1

Pétertől, Jézus Krisztus apostolától, a Pontuszban, Galáciában, Kappadóciában, Ázsiában és Bitíniában szétszóródott ideiglenes lakosoknak, akiket kiválasztott


verse #2

Isten, az Atya az előretudása szerint, a szellem általi megszenteléssel, hogy engedelmesek legyenek, és meg legyenek hintve Jézus Krisztus vérével:

Egyre nagyobb ki nem érdemelt kedvességben és békében legyen részetek!


verse #3

Dicsőség Jézus Krisztus, a mi Urunk Istenének és Atyjának! Ő a nagy irgalmából fakadóan új születést adott nekünk, hogy Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása alapján élő reménységünk legyen,


verse #4

egy romolhatatlan, beszennyezetlen és el nem hervadó örökségünk. Ez az égben van fenntartva számotokra,


verse #5

akiket Isten hatalma megóv a hiteteknek köszönhetően, azért hogy megmeneküljetek. Ez a megmentés teljesen ismertté lesz az utolsó időszakban.


verse #6

Ennek ti nagyon örültök, bár most egy kis ideig különféle próbákkal kell szembenéznetek, melyek bánatot okoznak nektek.


verse #7

Ezeknek a próbáknak az a céljuk, hogy az így kipróbált hitetek alapján – amely sokkal értékesebb a tűz által ugyan megpróbált, ám veszendő aranynál – dicséretben, dicsőségben és tiszteletben részesüljetek, amikor Jézus Krisztus eljövetele nyilvánvalóvá válik.


verse #8

Bár soha nem láttátok, szeretitek őt. Bár most nem látjátok, mégis hisztek benne, és nagyon örültök, leírhatatlan, dicsőséges örömmel,


verse #9

mivel eléritek hitetek célját, a megmentéseteket.


verse #10

E megmentés felől szorgalmasan tudakozódtak és gondosan kutattak a próféták, akik a nektek szánt ki nem érdemelt kedvességről prófétáltak.


verse #11

Egyre csak azt vizsgálták, hogy mikorra, illetve milyen időszakra mutat a bennük levő szellem Krisztusra nézve, ahogy az előre tanúskodott a Krisztusra váró szenvedésekről és az ezeket követő dicsőségről.


verse #12

Feltárták nekik, hogy nem önmaguknak, hanem nektek szolgálnak azokkal, amiket most bejelentettek nektek azok, akik hirdették a jó hírt égből elküldött szent szellemmel. Ezekbe angyalok kívánnak beletekinteni.


verse #13

Készítsétek fel azért elméteket fokozott tevékenységre, és maradjatok teljesen meggondoltak. Abban a ki nem érdemelt kedvességben reménykedjetek, amelyben Jézus Krisztus megjelenésekor részesültök majd.


verse #14

Mint engedelmes gyermekek, többé ne hagyjátok, hogy azok a kívánságok formáljanak titeket, amelyek korábban, tudatlanságotok idején voltak bennetek.


verse #15

Ehelyett a szenthez hasonlóan, aki elhívott benneteket, mindig legyen szent a viselkedésetek,


verse #16

mert meg van írva: „Legyetek szentek, mert én szent vagyok.”


verse #17

És ha segítségül hívjátok az Atyát, aki részrehajlás nélkül ítél meg mindenkit a tettei szerint, istenfélő módon viselkedjetek, míg idegen lakosok vagytok.


verse #18

Mert tudjátok, hogy nem romlandó dolgokon, ezüstön vagy aranyon szabadítottak meg titeket az ősapáitoktól hagyományként kapott, haszontalan életmódotoktól,


verse #19

hanem értékes véren, mint egy hibátlan és szennyfolt nélküli bárányén, vagyis Krisztusén.


verse #20

Igaz, ő előre ismert volt a világ megalapítása előtt, de csak az idők végén vált nyilvánvalóvá tiértetek.


verse #21

Őáltala hisztek Istenben, abban, aki feltámasztotta őt a halottak közül, és dicsőséget adott neki azért, hogy higgyetek és reménykedjetek Istenben.


verse #22

Most, hogy megtisztítottátok magatokat az igazság iránti engedelmességetek által, aminek képmutatás nélküli testvéri szeretet az eredménye, buzgón szeressétek egymást, szívből.


verse #23

Mert nem romlandó, hanem romolhatatlan magból, az élő és örökkévaló Isten szava által részesültetek új születésben.


verse #24

Mert „minden ember olyan, mint a fű, és minden dicsősége olyan, mint a mező virága. Elszárad a fű, és lehull a virág,


verse #25

de Jehova beszéde megmarad örökre.” Ez a „beszéd” az a jó hír, amelyet hirdettek nektek.

Chapters:


Books