⚠️ Attention! This translation reflects the teachings of the Church of Jehovah’s Witnesses.

Filemonnak

chapter 1


verse #1

Pál, aki rab Krisztus Jézusért, és Timóteusz, a testvérünk, Filemonnak, a szeretett munkatársunknak,


verse #2

továbbá testvérnőnknek, Appiának és katonatársunknak, Arkippusznak, és a házadban levő gyülekezetnek:


verse #3

Ki nem érdemelt kedvesség és béke legyen veletek Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól!


verse #4

Mindig hálát adok az én Istenemnek, amikor említést teszek rólad az imáimban,


verse #5

mivel rendszeresen hallok a hitedről és arról, hogy mennyire szereted az Úr Jézust és az összes szentet.


verse #6

Imádkozom, hogy a hited, amely olyan, mint a többieké, arra indítson, hogy értékelj minden jót, amink Krisztus által van.


verse #7

Amikor hallottam a szeretetedről, testvérem, nagyon megörültem, és vigaszra leltem, mert megmelengetted a szentek szívét.


verse #8

Éppen ezért, noha Krisztus apostolaként nyíltan arra utasíthatnálak, hogy azt tedd, ami helyes,


verse #9

a szeretet alapján inkább kérlek, én, Pál, egy idős ember, aki most még börtönben is raboskodik Krisztus Jézusért.


verse #10

A gyermekemért, Onézimuszért fordulok most hozzád, aki a rabságom idején lett a gyermekem.


verse #11

Korábban nem vetted hasznát, de most neked is a hasznodra van, és nekem is.


verse #12

Őt küldöm vissza hozzád, igen, őt, aki a szívemhez nőtt.


verse #13

Szeretném, ha itt maradna velem, hogy míg börtönben vagyok a jó hírért, helyetted ő szolgáljon engem.


verse #14

A beleegyezésed nélkül azonban semmit sem akarok tenni, hogy ne kényszerből tegyél jót, hanem a szabad akaratodból.


verse #15

Talán éppen azért szökött meg egy rövid időre, hogy örökre visszakapd,


verse #16

de már nem úgy, mint rabszolgát, hanem mint aki ennél több, mint szeretett testvért. Én nagyon szeretem, és te még inkább szeretni fogod mint rabszolgát és mint keresztény testvéredet.


verse #17

Ha tehát a barátodnak tartasz, fogadd őt kedvesen, ahogyan engem fogadnál.


verse #18

Sőt, ha bármit vétett ellened, vagy tartozik neked valamivel, írd az én számlámra.


verse #19

Én, Pál, a saját kezemmel írom, hogy meg fogom neked adni. Mellesleg te önmagaddal tartozol nekem.


verse #20

Igen, testvérem, bárcsak megtennéd az Úrért, amire kérlek! Krisztus tanítványaként melengesd meg a szívemet!


verse #21

Azért írok neked, mert biztos vagyok benne, hogy megteszed, amit kérek, és tudom, hogy még ennél többet is teszel.


verse #22

Egyúttal pedig gondoskodj nekem szállásról, mert remélem, hogy az imáitoknak köszönhetően újra veletek lehetek.


verse #23

Üdvözletét küldi neked Epafrász, aki velem együtt fogoly Krisztus Jézusért,


verse #24

és üdvözölnek még a munkatársaim is, Márk, Arisztárkusz, Démász és Lukács.


verse #25

Az Úr Jézus Krisztus ki nem érdemelt kedvessége legyen veletek, amiért jó a szemléletmódotok!

Chapters:


Books