⚠️ Attention! This translation reflects the teachings of the Church of Jehovah’s Witnesses.

Mózes második könyve

chapter 1


Chapters:


verse #1

És név szerint ezek voltak Izrael fiai, akik Egyiptomba mentek Jákobbal, mindegyikük a maga háznépével:


verse #2

Rúben, Simeon, Lévi, Júda,


verse #3

Issakár, Zebulon, Benjámin,


verse #4

Dán, Naftali, Gád és Áser.


verse #5

Azok, akik Jákobtól származtak, összesen 70-en voltak. József pedig már Egyiptomban volt.


verse #6

Majd meghalt József és az összes testvére, meg az az egész nemzedék.


verse #7

Az izraeliták pedig termékenyek voltak, és egyre többen lettek. Egyre csak sokasodtak, rendkívül megerősödtek, és ezért megtelt velük az ország.


verse #8

Idővel új király került Egyiptom élére, aki nem ismerte Józsefet.


verse #9

Ezt mondta a népének: „Nézzétek csak! Izrael népe nagyobb és hatalmasabb nálunk!


verse #10

Okosaknak kell lennünk, különben még többen lesznek, és ha háború tör ki, az ellenségeink oldalára állnak, ellenünk harcolnak, és elhagyják az országot.”


verse #11

Ezért munkafelügyelőket rendeltek föléjük, hogy nehéz munkával sanyargassák őket. Ők pedig raktárvárosokat építettek a fáraónak, Pitomot és Ramszeszt.


verse #12

De minél inkább sanyargatták őket, az izraeliták annál jobban sokasodtak, és annál jobban terjeszkedtek, úgyhogy az egyiptomiak már betegesen rettegtek tőlük.


verse #13

Az egyiptomiak ezért rabszolgákká tették az izraelitákat, és zsarnokoskodtak felettük.


verse #14

Megkeserítették az életüket kemény munkával. Agyaghabarcsot és téglát készíttettek velük, és mindenféle rabszolgamunkát végeztettek velük a szántóföldeken. Igen, mindenféle keserves rabszolgamunkára kényszerítették őket.


verse #15

Később az egyiptomi király beszélt a héber bábákkal, Sifrával és Puával,


verse #16

és ezt mondta nekik: „Amikor a gyermekszülésnél segítetek a héber asszonyoknak, figyeljétek őket a szülőszéken. Ha fiú születik, öljétek azt meg, de ha lány, hadd éljen.”


verse #17

Ám a bábák az igaz Istent imádták, és nem tették meg, amit Egyiptom királya mondott nekik, hanem életben hagyták a fiúgyermekeket.


verse #18

Idővel az egyiptomi király hívatta a bábákat, és megkérdezte tőlük: „Miért hagytátok életben a fiúgyermekeket?”


verse #19

A bábák erre így feleltek a fáraónak: „A héber asszonyok nem olyanok, mint az egyiptomi asszonyok. Ők életrevalóak, és megszülik a gyermeküket, még mielőtt a bába odaérne hozzájuk.”


verse #20

Isten ezért jól bánt a bábákkal, az izraeliták pedig egyre többen lettek, és nagyon megerősödtek.


verse #21

Mivel a bábák az igaz Istent imádták, ő később családdal ajándékozta meg őket.


verse #22

A fáraó végül megparancsolta az egész népének: „Dobjatok a Nílusba minden héber újszülött fiút, de a lányokat hagyjátok életben!”

Chapters:


Books