⚠️ Attention! This translation reflects the teachings of the Church of Jehovah’s Witnesses.

János első levele

chapter 1


Chapters:

1 2 3 4 5


verse #1

Arról írunk nektek, aki az élet szava, aki kezdettől fogva létezett, akit hallottunk, a saját szemünkkel láttunk, megfigyeltünk és megtapintottunk.


verse #2

(Igen, az örök élet nyilvánvaló lett nekünk, láttuk azt, tanúskodunk róla, és hírül adjuk nektek. Az örök élet az Atyától van, és nyilvánvaló lett nekünk.)


verse #3

Arról adunk hírt nektek, akit láttunk és hallottunk, hogy így ti is egységben legyetek velünk. Mi pedig egységben vagyunk az Atyával és a Fiával, Jézus Krisztussal.


verse #4

Azért írjuk ezeket, hogy az örömünk határtalan legyen.


verse #5

Ezt az üzenetet hallottuk tőle és jelentjük be nektek: Isten világosság, és nincsen benne semmi sötétség.


verse #6

Ha azt állítjuk: „Egységben vagyunk vele”, de azért továbbra is a sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem élünk összhangban az igazsággal.


verse #7

Ha azonban a világosságban járunk, ahogy ő maga a világosságban van, akkor egységben vagyunk egymással, és Jézusnak, az ő Fiának a vére megtisztít minket minden bűntől.


verse #8

Ha azt állítjuk: „Nincs bűnünk”, félrevezetjük magunkat, és az igazság nincs a szívünkben.


verse #9

Ha megvalljuk a bűneinket, ő megbocsátja nekünk azokat, és megtisztít minket minden igazságtalanságtól, hiszen hű és igazságos.


verse #10

Ha azt állítjuk: „Nem vétkeztünk”, hazuggá tesszük őt, és a szava nincs a szívünkben.

Chapters:


Books