⚠️ Attention! This translation reflects the teachings of the Church of Jehovah’s Witnesses.

Jeremiás

chapter 1


Chapters:


verse #1

Ezek Jeremiás szavai, aki Hilkijának, a Benjámin földjén, Anatótban lakó egyik papnak a fia volt.


verse #2

Őhozzá szólt Jehova Jósiásnak, Ámon fiának, Júda királyának napjaiban, uralkodásának 13. évében.


verse #3

Szólt hozzá Joákimnak, Jósiás fiának, Júda királyának napjaiban is, míg le nem telt Sedékiásnak, Jósiás fiának, Júda királyának 11. éve, és Jeruzsálem száműzetésbe nem ment az 5. hónapban.


verse #4

Így szólt hozzám Jehova:


verse #5

„Mielőtt megformáltalak az anyaméhben, már ismertelek,
és mielőtt megszülettél, már megszenteltelek.
A nemzetek prófétájává tettelek.”


verse #6

De én ezt mondtam: „Ó, jaj, legfőbb Úr, Jehova!
Nem tudok én beszélni, hiszen gyermek vagyok még.”


verse #7

Jehova ekkor így szólt hozzám:

„Ne mondd azt, hogy »gyermek vagyok még«,
hanem menj el mindazokhoz, akikhez küldelek,
és mondj el mindent, amit parancsolok neked.


verse #8

Ne riasszon el a megjelenésük,
mert »én veled vagyok, hogy megmentselek« – ez Jehova kijelentése.”


verse #9

Akkor Jehova kinyújtotta a kezét, és megérintette a számat. Majd így szólt hozzám Jehova: „A szádba adom szavaimat.


verse #10

Lásd, én e mai napon a nemzetek és a királyságok fölé rendellek, hogy gyomlálj, irts, pusztíts, rombolj, építs és ültess.”


verse #11

Jehova ismét szólt hozzám: „Mit látsz, Jeremiás?” Én így feleltem: „Egy mandulafa ágát látom.”


verse #12

Jehova ezt mondta nekem: „Jól láttad, mert éberen ügyelek arra, hogy beteljesítsem szavamat.”


verse #13

Jehova másodszor is szólt hozzám: „Mit látsz?” Én így feleltem: „Egy forró üstöt, melynek a szája meg van döntve északi irányból.”


verse #14

Jehova akkor ezt mondta nekem:

„Északról szabadul rá a csapás
e föld minden lakójára.


verse #15

Mert »összehívom észak királyságainak minden családját – ez Jehova kijelentése –,
és el fognak jönni, és mindegyik felállítja a trónját
Jeruzsálem kapuinak bejáratánál,
a falai ellen körös-körül,
és Júda minden városa ellen.


verse #16

Én pedig kihirdetem ellenük szóló ítéleteimet összes gonosztettük miatt,
mert elhagytak engem,
és más isteneknek mutatnak be áldozatokat, hogy felszálljon azok füstje,
és kezük munkái előtt hajolnak meg.«


verse #17

De te készülj fel,
indulj, és mondd el nekik mindazt, amit parancsolok neked.

Ne rémülj meg tőlük,
nehogy én rémisszelek meg előttük.


verse #18

Mert én megerősített várossá tettelek ma téged,
vasoszloppá és rézfallá az egész földdel szemben,
Júda királyai és fejedelmei előtt,
a papjai és a föld népe előtt.


verse #19

Harcolnak majd ellened,
de nem győznek le,
mert »én veled vagyok, hogy megmentselek« – ez Jehova kijelentése.”

Chapters:


Books