⚠️ Attention! This translation reflects the teachings of the Church of Jehovah’s Witnesses.

Habakuk

chapter 1


Chapters:

1 2 3


verse #1

Kijelentés, melyet Habakuk próféta látomásban kapott:


verse #2

Meddig kiáltok még segítségért, ó, Jehova, és nem hallgatsz meg?
Meddig kiáltok hozzád segítségért az erőszak miatt, és nem lépsz közbe?


verse #3

Miért hagyod, hogy rosszat lássak?
Miért tűröd meg az elnyomást?
Miért van pusztítás és erőszak szemem előtt?
Miért van annyi veszekedés és viszály?


verse #4

A törvény erőtlen,
és sohasem érvényesül az igazság.

Elferdítik a jogot,
mivel gonoszok veszik körbe az igazságost.


verse #5

„Nézzetek szét a nemzetek között, és figyeljetek!

Csodálkozva bámuljatok és ámuljatok,
mert olyasmi fog történni a napjaitokban,
amiről el sem hiszitek, hogy megtörténhet, még akkor sem, ha valaki elmondja nektek.


verse #6

Mert rátok küldöm a káldeusokat,
a kegyetlen és féktelen nemzetet.

Végigsöpörnek a föld hatalmas részén,
hogy elvegyék mások otthonát.


verse #7

Rémisztőek és félelmet keltőek.
Maguk szabják meg, mi igazságos, és a maguk urai.


verse #8

Lovaik gyorsabbak a leopárdoknál,
és vadabbak, mint a farkasok éjjel.

Csatalovaik vágtatnak,
és lovaik messziről jönnek.
Lecsapnak, mint sas a zsákmányára.


verse #9

Erőszakos szándékkal jönnek.

Amikor együtt vonulnak, olyanok, mint a keleti szél,
és felhalmozzák a foglyokat, mint a homokszemeket.


verse #10

Kigúnyolnak királyokat,
kinevetik a magas rangúakat.

Kinevetik a megerősített helyeket,
sáncot emelnek porból, és beveszik azokat.


verse #11

Akkor végigsöpörnek, mint a szélvész, átvonulnak,
de bűnösök lesznek,
mivel erejüket az istenüknek tulajdonítják.”


verse #12

Hát nem öröktől fogva vagy, ó, Jehova?
Ó, Istenem, szent Istenem, te nem halsz meg!

Ó, Jehova, te nevezted ki őket, hogy végrehajtsák az ítéletet,
kősziklám, te jelölted ki őket, hogy büntessenek.


verse #13

Túl tiszták szemeid ahhoz, hogy elnézd a rosszat,
és nem tűröd meg a gonoszságot.
Miért tűröd meg hát a csalókat?
Miért hallgatsz, amikor a gonosz elnyeli a nála igazságosabbat?


verse #14

Miért teszed olyanná az embert, mint a tenger halai,
és mint a csúszó-mászó állatok, melyeknek nincs uralkodójuk?


verse #15

Kihúzza mindezeket horoggal,
megfogja őket vonóhálójával,
és összegyűjti őket halászhálójával.
Ezért örül nagyon.


verse #16

Ezért mutat be áldozatot vonóhálójának,
és mutat be áldozatot halászhálójának,
hiszen ezek által jut sok mindenhez,
és van ínyenc étele.


verse #17

Vajon ezután is folyton kiüríti vonóhálóját?
Vajon továbbra is nemzeteket fog pusztítani, könyörület nélkül?

Chapters:


Books