⚠️ Attention! This translation reflects the teachings of the Church of Jehovah’s Witnesses.

Dániel

chapter 1


Chapters:


verse #1

Júda királya, Joákim uralkodásának a harmadik évében Nabukodonozor, Babilon királya Jeruzsálem ellen jött, és ostrom alá vette.


verse #2

És Jehova segített neki legyőzni Joákimot, Júda királyát, és neki adta az igaz Isten házából származó felszerelési tárgyak egy részét. Ő pedig Sineár földjére vitte azokat, istenének a házába, és istenének a kincstárába helyezte őket.


verse #3

Ekkor a király megparancsolta Aspenáznak, az udvari tisztviselők fejének, hogy hozzon el néhány izraelitát, köztük királyi és nemesi származásúakat is.


verse #4

Olyan fiatalokat kellett hoznia, akiknek nincs testi fogyatékosságuk, jó megjelenésűek, bölcsek, van ismeretük, tisztán látók, és alkalmasak arra, hogy a király palotájában szolgáljanak. Meg kellett tanítania őket a káldeusok írására és nyelvére.


verse #5

A király ezenkívül elrendelte, hogy mindennap a királynak készített ínyencfalatokból adjanak nekik, és a borból, amit ő szokott inni, és képezzék őket három évig, hogy végül a király szolgálatába állhassanak.


verse #6

Voltak közöttük Júda törzséből valók is: Dániel, Hanánia, Misáel és Azária.


verse #7

Az udvari főtisztviselő elnevezte Dánielt Baltazárnak, Hanániát Sidráknak, Misáelt Misáknak, Azáriát pedig Abednegónak.


verse #8

Dániel azonban elhatározta szívében, hogy nem szennyezi be magát a királynak készített ínyencfalatokkal, és a borral, amit a király szokott inni. Engedélyt kért hát az udvari főtisztviselőtől, hogy ne kelljen beszennyeznie magát velük.


verse #9

Az igaz Isten pedig gondoskodott arról, hogy az udvari főtisztviselő jóindulattal és irgalommal bánjon Dániellel.


verse #10

Ám az udvari főtisztviselő ezt mondta Dánielnek: „Félek uramtól, a királytól, aki elrendelte, hogy mit egyetek és mit igyatok. Mi lesz, ha azt látja, hogy rosszabbul néztek ki, mint a veletek egykorú többi fiatal? A király engem fog hibáztatni ezért!”


verse #11

Dániel ekkor beszélt azzal a felügyelővel, akit az udvari főtisztviselő Dániel, Hanánia, Misáel és Azária fölé rendelt:


verse #12

„Kérlek, tegyél próbát a szolgáiddal tíz napig, és adjanak nekünk zöldségféléket enni és vizet inni.


verse #13

Azután hasonlíts minket össze azokkal a fiatalokkal, akik a királynak készített ínyencfalatokat eszik, és tegyél szolgáiddal aszerint, amit látsz.”


verse #14

A felügyelő beleegyezett ebbe, és próbát tett velük tíz napig.


verse #15

A tíz nap leteltével jobban és egészségesebben néztek ki, mint a többi fiatal, aki a királynak készített ínyencfalatokat ette.


verse #16

A felügyelő ezért nem adott nekik ínyencfalatokat meg bort, hanem csak zöldségféléket.


verse #17

Ennek a négy fiatalnak az igaz Isten tudást és bölcsességet adott, és megadta nekik azt, hogy értsenek mindenféle íráshoz. Dánielt pedig képessé tette arra, hogy megértsen mindenféle látomást és álmot.


verse #18

Amikor letelt a király által meghatározott idő, az udvari főtisztviselő Nabukodonozor elé vitte a fiatalokat.


verse #19

A király beszélt velük, és senki sem akadt köztük olyan, mint Dániel, Hanánia, Misáel és Azária. Így ott maradtak, hogy szolgálják a királyt.


verse #20

Bármilyen kérdést vetett is fel a király, amelynek a megválaszolásához bölcsesség és értelem kellett, tízszerte jobbnak találta őket egész birodalma valamennyi mágiát űző papjánál és mágusánál.


verse #21

Dániel pedig ott maradt Círusz király uralkodásának első évéig.

Chapters:


Books