⚠️ Attention! This translation reflects the teachings of the Church of Jehovah’s Witnesses.

Máté evangéliuma

chapter 1


Chapters:


verse #1

Jézus Krisztus történetének a könyve, aki Dávid fia, aki Ábrahám fia:


verse #2

Ábrahám fia volt Izsák,
Izsák fia volt Jákob,
Jákob fia volt Júda és a testvérei,


verse #3

Júda fia volt Pérec és Zerah, akiknek Támár volt az anyjuk,
Pérec fia volt Hecron,
Hecron fia volt Rám,


verse #4

Rám fia volt Amminádáb,
Amminádáb fia volt Nahson,
Nahson fia volt Sálmon,


verse #5

Sálmon fia volt Boáz, akinek Ráháb volt az anyja,
Boáz fia volt Obed, akinek Ruth volt az anyja,
Obed fia volt Isai,


verse #6

Isai fia volt Dávid király.

Dávid fia volt Salamon, akinek Uriás felesége volt az anyja,


verse #7

Salamon fia volt Roboám,
Roboám fia volt Abija,
Abija fia volt Asa,


verse #8

Asa fia volt Josafát,
Josafát fia volt Jórám,
Jórám fia volt Uzziás,


verse #9

Uzziás fia volt Jótám,
Jótám fia volt Aház,
Aház fia volt Ezékiás,


verse #10

Ezékiás fia volt Manassé,
Manassé fia volt Ámon,
Ámon fia volt Jósiás,


verse #11

Jósiás fia volt Jekóniás és a testvérei, akik abban az időben éltek, amikor a zsidókat Babilonba hurcolták.


verse #12

Jekóniás fia volt Sealtiel, aki Babilonban született,
Sealtiel fia volt Zorobábel,


verse #13

Zorobábel fia volt Abiud,
Abiud fia volt Eljákim,
Eljákim fia volt Azor,


verse #14

Azor fia volt Cádók,
Cádók fia volt Akim,
Akim fia volt Eliud,


verse #15

Eliud fia volt Eleázár,
Eleázár fia volt Mathán,
Mathán fia volt Jákob,


verse #16

Jákob fia volt József, Mária férje. Mária szülte Jézust, akit Krisztusnak hívnak.


verse #17

Az összes nemzedék tehát: Ábrahámtól Dávidig 14 nemzedék, Dávidtól addig az időig, míg a zsidókat elhurcolták Babilonba, 14 nemzedék, és a babiloni elhurcoltatástól Krisztusig 14 nemzedék.


verse #18

Jézus Krisztus születésének pedig ez a története: Azután, hogy József eljegyezte Jézus anyját, Máriát, de még mielőtt összeházasodtak, Mária terhes lett a szent szellem által.


verse #19

De mivel a leendő férje, József igazságos volt, és nem akarta őt közmegvetésnek kitenni, titokban akarta felbontani az eljegyzést.


verse #20

Ám miután végiggondolta ezeket, megjelent neki álomban Jehova angyala, és ezt mondta: „József, Dávid fia, ne félj feleségül venni Máriát, mert a szent szellem által lett terhes.


verse #21

Fiút szül, akit nevezz Jézusnak, mert ő fogja megmenteni a népét a bűneitől.”


verse #22

Mindez valójában azért történt, hogy beteljesedjen az, amit Jehova mondott a prófétája által, aki így szólt:


verse #23

„És akkor a szűz teherbe esik, fiút szül, és a fiúnak az Immánuel nevet adják”, ami lefordítva azt jelenti, hogy ’velünk az Isten’.


verse #24

Ezután József felébredt az álmából, és azt tette, amire Jehova angyala utasította őt: feleségül vette Máriát.


verse #25

De nem volt vele nemi kapcsolata addig, amíg az meg nem szülte a fiút. József a Jézus nevet adta a fiúnak.

Chapters:


Books