⚠️ Attention! This translation reflects the teachings of the Church of Jehovah’s Witnesses.

A krónikák második könyve

chapter 1


Chapters:


verse #1

Salamonnak, Dávid fiának a királyi uralma egyre jobban megerősödött. Jehova, az ő Istene vele volt, és rendkívül naggyá tette őt.


verse #2

Salamon összehívta egész Izraelt, az ezred- és a századparancsnokokat, a bírákat és egész Izrael összes fejedelmét, a nemzetségfőket.


verse #3

Azután Salamon és az egész gyülekezet elment a gibeoni magaslatra, mert ott volt a találkozás sátra, az igaz Isten sátra, amelyet Mózes, Jehova szolgája készített a pusztában.


verse #4

Az igaz Isten ládáját azonban Dávid már fölvitte Kirját-Jeárimból arra a helyre, amelyet előkészített annak, mert sátrat állított fel neki Jeruzsálemben.


verse #5

A rézoltár pedig, melyet Bécalel, Húr fiának, Urinak a fia készített, Jehova hajléka előtt volt elhelyezve, és Salamon meg a gyülekezet ez előtt szokott imádkozni.


verse #6

Salamon akkor áldozatot mutatott be ott Jehova előtt, mégpedig 1000 égőáldozatot a találkozás sátrához tartozó rézoltáron.


verse #7

Azon az éjszakán Isten megjelent Salamonnak, majd így szólt hozzá: „Kérj tőlem bármit. Mit adjak neked?”


verse #8

Salamon erre ezt mondta Istennek: „Te nagy szeretettel bántál apámmal, Dáviddal, és királlyá tettél engem a helyébe.


verse #9

Most azért, ó, Jehova Isten, teljesedjen be az apámnak, Dávidnak tett ígéreted, mert te tettél engem királlyá a nép fölött, akik olyan sokan vannak, mint a föld pora.


verse #10

Adj hát nekem bölcsességet és ismeretet, hogy vezetni tudjam ezt a népet. Hiszen ki képes ítélni a te nagy népedet?”


verse #11

Isten akkor így szólt Salamonhoz: „Mivel ez a szíved vágya, és nem kértél vagyont, gazdagságot és tiszteletet, sem gyűlölőid halálát, és hosszú életet sem, hanem bölcsességet és ismeretet kértél, hogy ítélni tudd népemet, amelynek királyává tettelek,


verse #12

megkapod a bölcsességet és az ismeretet. Sőt, olyan vagyont, gazdagságot és tiszteletet is adok neked, amilyen egyetlen előtted levő királynak sem volt, és amilyen utánad sem lesz senkinek.”


verse #13

Salamon ezután eljött a gibeoni magaslatról, a találkozás sátra elől Jeruzsálembe, és uralkodott Izrael felett.


verse #14

Salamon pedig egyre több szekeret és lovat gyűjtött. 1400 szekere és 12 000 lova lett. Ezeket a szekerek városaiban és magához közel, Jeruzsálemben tartotta.


verse #15

A királynak köszönhetően olyan sok lett az ezüst és az arany Jeruzsálemben, mint a kő, a cédrus pedig, mint a szikomorfa a Sefélán.


verse #16

A lovakat Salamon Egyiptomból hozatta be. A ménest a király kereskedőinek csoportja szerezte be szabott áron.


verse #17

Minden Egyiptomból behozott szekér 600 ezüstbe került, egy ló pedig 150 ezüstbe. Ezeket aztán eladták a hettiták királyainak és Szíria királyainak.

Chapters:


Books