⚠️ Attention! This translation reflects the teachings of the Church of Jehovah’s Witnesses.

A királyok második könyve

chapter 1


Chapters:


verse #1

Aháb halála után Moáb fellázadt Izrael ellen.


verse #2

Akkoriban történt Szamáriában, hogy Aházia leesett a tetőszobája rácsozatán át, és megsérült. Ezért követeket küldött ki, és ezt mondta nekik: „Menjetek, kérdezzétek meg Baál-Zebubot, Ekron istenét, hogy felépülök-e ebből a sérülésből.”


verse #3

Jehova angyala pedig így szólt a tisbei Illéshez: „Menj el Szamária királyának követei elé, és így szólj hozzájuk: »Hát nincs Isten Izraelben, hogy ti Baál-Zebubot, Ekron istenét mentek megkérdezni?


verse #4

Ezért ezt mondja Jehova: ’Nem fogsz fölkelni az ágyból, amelyben fekszel, mert biztosan meghalsz.’«” Azzal Illés elment.


verse #5

Amikor a követek visszatértek a királyhoz, rögtön így szólt hozzájuk: „Miért jöttetek vissza?”


verse #6

Azok így válaszoltak neki: „Egy ember jött elénk, és így szólt hozzánk: »Menjetek, térjetek vissza a királyhoz, aki küldött titeket, és mondjátok meg neki: ’Ezt mondja Jehova: „Hát nincs Isten Izraelben, hogy te Baál-Zebubhoz, Ekron istenéhez küldesz, hogy megkérdezd? Ezért nem fogsz fölkelni az ágyból, amelyben fekszel, mert biztosan meghalsz.”’«”


verse #7

Akkor ezt kérdezte tőlük: „Hogy nézett ki az az ember, aki elétek jött, és ezt mondta nektek?”


verse #8

Azok így feleltek: „Szőrből készült ruha volt rajta, a derekán pedig bőröv.” Ő rögtön így szólt: „A tisbei Illés volt az.”


verse #9

A király akkor elküldött hozzá egy 50 katona fölé rendelt vezetőt 50 emberével együtt. Amikor ez felment hozzá, Illés a hegy tetején ült. Így szólt hozzá: „Igaz Isten embere! Ezt mondja a király: »Gyere le!«”


verse #10

De Illés így válaszolt az 50 katona fölé rendelt vezetőnek: „Nos, ha én Isten embere vagyok, akkor szálljon le tűz az égből, és emésszen meg téged és 50 emberedet.” Erre tűz jött le az égből, és megemésztette őt és 50 emberét.


verse #11

Erre a király ismét elküldött hozzá egy másik, 50 katona fölé rendelt vezetőt 50 emberével együtt. Az elment, és így szólt hozzá: „Igaz Isten embere! Ezt mondja a király: »Azonnal gyere le!«”


verse #12

De Illés így válaszolt nekik: „Ha én az igaz Isten embere vagyok, akkor szálljon le tűz az égből, és emésszen meg téged és 50 emberedet.” Erre Isten tüze jött le az égből, és megemésztette őt és 50 emberét.


verse #13

Aztán a király ismét elküldött egy harmadik, 50 katona fölé rendelt vezetőt és 50 emberét. A harmadik, 50 katona fölé rendelt vezető pedig felment, térdre ereszkedett Illés előtt, és a jóindulatáért könyörgött, ezt mondva: „Igaz Isten embere, kérlek, kíméld meg az életemet és ennek az 50 szolgádnak az életét!


verse #14

Korábban tűz szállt le az égből, és megemésztette a két előző, 50 katona fölé rendelt vezetőt és 50-50 emberét. Most azonban az én életemet kíméld meg!”


verse #15

Jehova angyala ekkor így szólt Illéshez: „Menj le vele, ne félj tőle!” Így hát az elindult, és lement vele a királyhoz.


verse #16

Illés aztán így szólt a királyhoz: „Ezt mondja Jehova: »Követeket küldtél, hogy megkérdezzék Baál-Zebubot, Ekron istenét. Hát nincs Isten Izraelben? Miért nem őt kérdezted meg? Ezért nem fogsz fölkelni az ágyból, amelyben fekszel, mert biztosan meghalsz.«”


verse #17

Így hát meghalt, ahogyan azt Jehova megmondta Illés által. És mivel neki nem volt fia, Jórám lett a király utána Júda királyának, Jórámnak, Josafát fiának a második évében.


verse #18

Ami Aházia egyéb dolgait illeti, a cselekedeteit, le vannak írva az izraeli királyok idejéről szóló történelmi feljegyzések könyvében.

Chapters:


Books