⚠️ Attention! This translation reflects the teachings of the Church of Jehovah’s Witnesses.

Prédikátor

chapter 1


Chapters:


verse #1

Dávid fiának, Jeruzsálem királyának a szavai, aki egybegyűjtötte a népet:


verse #2

„A legnagyobb hiábavalóság!” – mondja az, aki egybegyűjti a népet.
„A legnagyobb hiábavalóság! Minden hiábavalóság!”


verse #3

Mi haszna van az embernek kemény munkájából,
amit fáradsággal végez a nap alatt?


verse #4

Az egyik nemzedék megy, a másik nemzedék jön,
de a föld örökké megmarad.


verse #5

A nap felkel és lenyugszik,
majd visszasiet oda, ahol ismét felkel.


verse #6

A szél dél felé halad, majd körbemegy észak felé.
Körbe-körbejár folyamatosan. A szél egyfolytában körbejár.


verse #7

Minden patak a tengerbe folyik, a tenger mégsem telik meg.
A patakok visszatérnek oda, ahonnan erednek, hogy újra folyhassanak.


verse #8

Minden dolog fárasztó.
Senki sem tud még csak beszélni sem róluk.

A szemnek nem elég, amit lát,
és a fülnek sem elég, amit hall.


verse #9

Az lesz, ami már volt,
és azt fogják újra tenni, amit már megtettek.
Nincs semmi új a nap alatt.


verse #10

Vajon létezik olyasmi, amiről valaki azt mondhatná: „Nézd! Ez új!”
Már régóta van ilyen.
Már előttünk is volt ilyen.


verse #11

Senki sem emlékszik a korábban élt emberekre,
ahogy azokra sem fognak emlékezni, akik később élnek majd.
Őrájuk sem fognak emlékezni azok, akik még később élnek.


verse #12

Én, aki egybegyűjtöm a népet, Izrael királya lettem Jeruzsálemben.


verse #13

Arra törekedtem, hogy bölcsen tanulmányozzak és megvizsgáljak mindent, ami az ég alatt történik: hogy milyen siralmas elfoglaltságot adott Isten az embereknek, ami lefoglalja őket.


verse #14

Láttam mindazt, amit véghez vittek a nap alatt,
és minden hiábavalóság és szélkergetés.


verse #15

Ami görbe, azt nem lehet kiegyenesíteni,
és ami nincs, azt nem lehet megszámolni.


verse #16

Ezután ezt mondtam magamban: „Nagyon bölcs lettem, bölcsebb, mint bárki más, aki előttem volt Jeruzsálemben. Szívem megtelt bölcsességgel és ismerettel.”


verse #17

Arra törekedtem, hogy megismerjem a bölcsességet, az őrültséget és a bolondságot, ami ugyancsak szélkergetés.


verse #18

Hisz a nagy bölcsesség sok csalódással jár,
úgyhogy aki gyarapítja az ismeretet, a fájdalmat is növeli.

Chapters:


Books