⚠️ Attention! This translation reflects the teachings of the Church of Jehovah’s Witnesses.

A tesszalonikaiaknak írt második levél

chapter 1


Chapters:

1 2 3


verse #1

Pál, Szilvánusz és Timóteusz a tesszalonikaiak gyülekezetének, mely egységben van Istennel, az Atyánkkal, és az Úr Jézus Krisztussal:


verse #2

Ki nem érdemelt kedvesség és béke legyen veletek Istentől, az Atyától, és az Úr Jézus Krisztustól!


verse #3

Úgy érezzük, testvérek, hogy mindig hálát kell adnunk értetek Istennek. Ez így is van rendjén, mivelhogy a hitetek rendkívüli módon növekszik, és mindannyian egyre jobban szeretitek egymást.


verse #4

Ennek köszönhetően büszkén beszélünk Isten gyülekezeteiben arról, hogy milyen kitartással és hittel viselitek el, hogy üldöznek titeket, és nehézségeket éltek át.


verse #5

Ez Isten igazságos ítéletét bizonyítja, és ahhoz vezet, hogy méltónak fognak tartani benneteket Isten királyságára, amelyért szenvedtek.


verse #6

Mert Isten valójában igazságosan jár el, amikor nyomorúsággal fizet azoknak, akik nyomorúságot okoznak nektek.


verse #7

Nektek viszont, akik nyomorúságot éltek át – és nekünk is –, enyhülést hoz, amikor az Úr Jézus megjelenik az égből a hatalmas angyalaival


verse #8

lángoló tűzben, és bosszút áll azokon, akik nem ismerik Istent, és azokon, akik nem engedelmeskednek a Jézusról, a mi Urunkról szóló jó hírnek.


verse #9

Mivel örök pusztulásra ítélik őket, elkerülnek az Úr színe elől, és el lesznek vágva a dicsőséges erejétől,


verse #10

amikor eljön az Urunk, hogy megdicsőüljön az ő szentjeivel együtt. Ekkor mindazok, akik hisznek benne, csodálni fogják. És mivel ti hittetek mindabban, amiről tanúskodtunk nektek, ti is köztük lesztek.


verse #11

Éppen ezért mindig imádkozunk értetek, hogy Istenünk méltónak tartson titeket az elhívására, és hogy a hatalmával megvalósítson minden jót, valamint véghez vigye azt, amire a hitetek indít titeket.


verse #12

Így Jézusnak, a mi Urunknak a nevét dicsőítik általatok, és titeket is dicsőítenek, amiért egységben vagytok vele. Ez Istenünk és az Úr Jézus Krisztus ki nem érdemelt kedvességének köszönhető.

Chapters:


Books