⚠️ Attention! This translation reflects the teachings of the Church of Jehovah’s Witnesses.

A Timóteusznak írt második levél

chapter 1


Chapters:

1 2 3 4


verse #1

Pál, aki Isten akaratából Krisztus Jézus apostola lett, összhangban annak az életnek az ígéretével, amely Krisztus Jézus követéséből származik,


verse #2

Timóteusznak, a szeretett gyermeknek:

Ki nem érdemelt kedvesség, irgalmasság és béke legyen veled Istentől, az Atyától, és Krisztus Jézustól, a mi Urunktól!


verse #3

Hálás vagyok Istennek, akinek szent szolgálatot végzek, mint ősapáim, méghozzá tiszta lelkiismerettel, és mindig, éjjel-nappal megemlékezem rólad a könyörgéseimben.


verse #4

Amikor visszaemlékszem a könnyeidre, vágyom arra, hogy lássalak, és így beteljen a szívem örömmel.


verse #5

Mert eszembe jut a képmutatás nélküli hited, amely először nagymamádban, Loiszban és édesanyádban, Eunikéban volt meg, de biztos vagyok abban, hogy tebenned is megvan.


verse #6

Ezért emlékeztetlek, hogy éleszd föl, mint valami tüzet, Isten ajándékát, amelyet úgy kaptál, hogy rád tettem a kezem.


verse #7

Mert Isten nem a gyávaság szellemét adta nekünk, hanem az erőét, szeretetét és józan gondolkodásét.


verse #8

Ne szégyellj hát tanúskodni az Urunkról, és engem se szégyellj, aki rab vagyok őérte, hanem szenvedd el te is a rosszat a jó hírért, úgy, hogy Isten erejére támaszkodsz.


verse #9

Ő megmentett minket, és elhívott bennünket szent elhívással, nem a tetteink miatt, hanem az ő szándéka és ki nem érdemelt kedvessége miatt. Ezt a kedvességet már réges-rég kimutatta irántunk Krisztus Jézus által,


verse #10

most pedig egyértelművé vált a mi megmentőnknek, Krisztus Jézusnak a megjelenésével, aki eltörölte a halált, és a jó hír által világosságot árasztott az életre és a romolhatatlanságra.


verse #11

Engem pedig kineveztek, hogy a jó hír hirdetője, apostola és tanítója legyek.


verse #12

Ezért is szenvedek, de nem szégyenkezem. Mert ismerem Istent, akinek hiszek, és biztos vagyok abban, hogy amit letétbe helyeztem nála, azt képes megőrizni addig a napig.


verse #13

Továbbra is ragaszkodj az egészséges szavak lényegéhez, melyeket tőlem hallottál, miközben kimutatod a hitedet és a szeretetedet, amely abból fakad, hogy egységben vagy Krisztus Jézussal.


verse #14

Ezt a kiváló letétet őrizd meg a szent szellem által, amely bennünk lakik.


verse #15

Azt tudod, hogy az Ázsia tartományban levők mind elfordultak tőlem, köztük Figélusz és Hermogenész is.


verse #16

Bánjon az Úr irgalmasan Onéziforusz háznépével, mert ő gyakran szerzett nekem felüdülést, és nem szégyellte a rabláncaimat.


verse #17

Ellenkezőleg, amikor Rómában volt, szorgalmasan keresett engem, és meg is talált.


verse #18

Bánjon vele az Úr, Jehova irgalmasan azon a napon. Jól tudod, mennyi mindent tett értem Efézusban.

Chapters:


Books