⚠️ Attention! This translation reflects the teachings of the Church of Jehovah’s Witnesses.

János második levele

chapter 1


verse #1

Az idősebb férfi a választott nemes hölgynek és a gyermekeinek, akiket én igazán szeretek – de nemcsak én, hanem mindazok is, akik megismerték az igazságot –


verse #2

az igazság miatt, amely a szívünkben van, és ott is marad örökre.


verse #3

Ki nem érdemelt kedvesség, irgalom és béke lesz velünk Istentől, az Atyától, és Jézus Krisztustól, az Atyának a Fiától, igazsággal és szeretettel.


verse #4

Nagyon örülök, mert úgy látom, hogy néhány gyermeked az igazságban jár, úgy, ahogy az Atya megparancsolta nekünk.


verse #5

Így hát most arra kérlek, nemes hölgy, hogy tartsd meg azt a parancsot, hogy szeressük egymást. (Nem új parancsról írok neked, hanem arról, amire kezdettől fogva tanítottak minket.)


verse #6

A szeretet pedig azt jelenti, hogy továbbra is követjük a parancsait. Ahogy kezdettől fogva hallottátok, ő azt parancsolja, hogy mindig legyen bennünk szeretet.


verse #7

Mert sok csaló ment ki a világba, azok, akik nem ismerik el, hogy Jézus Krisztus eljött testben. Ez a csaló és az antikrisztus.


verse #8

Vigyázzatok magatokra, hogy ne veszítsétek el azokat, amikért fáradoztunk, hanem teljes jutalmat kapjatok.


verse #9

Aki nem ragaszkodik Krisztus tanításához, és túlmegy azon, az nincs egységben Istennel. Aki viszont ragaszkodik ehhez a tanításhoz, az egységben van az Atyával is, és a Fiúval is.


verse #10

Ha valaki elmegy hozzátok, és a tanítása nincs összhangban Krisztus tanításával, ne fogadjátok az otthonotokban, és ne is köszönjetek neki!


verse #11

Mert aki köszön neki, az részes annak gonosz tetteiben.


verse #12

Bár sok írnivalóm van nektek, nem akarom papírra írni tintával, mert remélem, hogy eljutok hozzátok, és szemtől szemben fogok beszélni veletek, hogy nagy legyen az örömötök.


verse #13

Üdvözölnek téged nővérednek, a választottnak gyermekei.

Chapters:


Books