⚠️ Attention! This translation reflects the teachings of the Church of Jehovah’s Witnesses.

Hóseás

chapter 1


Chapters:


verse #1

Ez Jehova üzenete, melyet Hóseás, Beéri fia kapott, Uzziásnak, Jótámnak, Aháznak és Ezékiásnak, Júda királyainak napjaiban, és Jeroboámnak, Joás fiának, Izrael királyának a napjaiban.


verse #2

Amikor Jehova szólni kezdett Hóseás által, ezt mondta Jehova Hóseásnak: „Menj, vegyél feleségül egy prostituált nőt, és legyenek gyermekeid az ő szajhálkodásából, mert szajhálkodás miatt fordult el teljesen a föld Jehovától.”


verse #3

Elment hát, és elvette Gómert, Diblaim lányát. Az terhes lett, és fiút szült neki.


verse #4

Jehova ekkor így szólt Hóseáshoz: „Nevezd őt Jezréelnek, mert hamarosan számadásra vonom Jéhu királyi házát a jezréeli vérontásért, és véget vetek Izrael királyságának.


verse #5

Azon a napon eltöröm Izrael íját Jezréel völgyében.”


verse #6

Majd az asszony ismét terhes lett, és lányt szült. Isten pedig így szólt Hóseáshoz: „Nevezd őt Lo-Ruhámának, mert nem irgalmazok többé Izrael népének, hanem bizony elűzöm őket.


verse #7

Júda népének azonban irgalmazni fogok, és megmentem őket, én, az ő Istenük, Jehova. Nem íj, kard, háború, lovak vagy lovasok által mentem meg őket.”


verse #8

Miután az asszony elválasztotta Lo-Ruhámát, terhes lett, és fiút szült.


verse #9

Ekkor Isten így szólt: „Nevezd el Lo-Amminak, mert ti nem vagytok az én népem, és én sem leszek a tiétek.


verse #10

Az izraeliták olyan sokan lesznek, mint a homokszemek a tengerben, amelyek megmérhetetlenek és megszámlálhatatlanok. Azon a helyen pedig, ahol azt mondták nekik: »Nem vagytok a népem«, ezt mondják majd nekik: »Az élő Isten fiai.«


verse #11

Júda és Izrael népe össze lesz gyűjtve, egységesek lesznek, egyetlen főt választanak maguknak, és felmennek az országból, mert az nagy nap lesz Jezréelnek.

Chapters:


Books