⚠️ Attention! This translation reflects the teachings of the Church of Jehovah’s Witnesses.

Mózes negyedik könyve

chapter 1


Chapters:


verse #1

És Jehova ezt mondta Mózesnek a Sínai-pusztában, a találkozás sátrában, az Egyiptomból való kijövetel után, a 2. év 2. hónapjának az 1. napján:


verse #2

„Tartsatok népszámlálást az izraeliták egész közösségében. Számoljatok meg minden egyes férfit név szerint, a családjaik és a nemzetségeik szerint.


verse #3

Te és Áron vegyetek nyilvántartásba csapatonként minden 20 éves és annál idősebb férfit, aki be tud vonulni katonának Izraelben.


verse #4

Vegyetek magatok mellé minden törzsből egy férfit, mindegyik nemzetségfő legyen.


verse #5

Név szerint a következő férfiak lesznek veletek: Rúben törzséből Elicúr, Sedeurnak a fia.


verse #6

Simeon törzséből Selumiel, Curisaddainak a fia.


verse #7

Júda törzséből Nahson, Amminádábnak a fia.


verse #8

Issakár törzséből Netánel, Cuárnak a fia.


verse #9

Zebulon törzséből Eliáb, Hélonnak a fia.


verse #10

József fiai közül: Efraim törzséből Elisáma, Ammihudnak a fia, Manassé törzséből pedig Gamáliel, Pédacurnak a fia.


verse #11

Benjámin törzséből Abidán, Gideóninak a fia.


verse #12

Dán törzséből Ahiézer, Ammisaddainak a fia.


verse #13

Áser törzséből Págiel, Okránnak a fia.


verse #14

Gád törzséből Eliasáf, Déuelnek a fia.


verse #15

Naftali törzséből Ahira, Énánnak a fia.


verse #16

Őket választották ki a közösségből. Ők a törzsfők, Izrael ezreinek a vezetői.”


verse #17

Mózes és Áron tehát maguk mellé vették ezeket a név szerint kiválasztott férfiakat.


verse #18

A 2. hónap 1. napján összegyűjtötték az egész közösséget, hogy név szerint nyilvántartásba vegyenek minden egyes 20 éves és annál idősebb férfit a családjaik és a nemzetségeik szerint,


verse #19

úgy, ahogy Jehova parancsolta Mózesnek. Ő pedig nyilvántartásba vette őket a Sínai-pusztában.


verse #20

Név szerint nyilvántartásba vették Izrael elsőszülöttjének a leszármazottait, Rúben fiait a családjaik és a nemzetségeik szerint. Egyenként megszámoltak minden 20 éves és annál idősebb férfit, aki be tud vonulni katonának.


verse #21

Rúben törzséből 46 500-an voltak.


verse #22

Név szerint nyilvántartásba vették Simeon leszármazottait a családjaik és a nemzetségeik szerint. Egyenként megszámoltak minden 20 éves és annál idősebb férfit, aki be tud vonulni katonának.


verse #23

Simeon törzséből 59 300-an voltak.


verse #24

Név szerint nyilvántartásba vették Gád leszármazottait a családjaik és a nemzetségeik szerint. Megszámoltak minden 20 éves és annál idősebb férfit, aki be tud vonulni katonának.


verse #25

Gád törzséből 45 650-en voltak.


verse #26

Név szerint nyilvántartásba vették Júda leszármazottait a családjaik és a nemzetségeik szerint. Megszámoltak minden 20 éves és annál idősebb férfit, aki be tud vonulni katonának.


verse #27

Júda törzséből 74 600-an voltak.


verse #28

Név szerint nyilvántartásba vették Issakár leszármazottait a családjaik és a nemzetségeik szerint. Megszámoltak minden 20 éves és annál idősebb férfit, aki be tud vonulni katonának.


verse #29

Issakár törzséből 54 400-an voltak.


verse #30

Név szerint nyilvántartásba vették Zebulon leszármazottait a családjaik és a nemzetségeik szerint. Megszámoltak minden 20 éves és annál idősebb férfit, aki be tud vonulni katonának.


verse #31

Zebulon törzséből 57 400-an voltak.


verse #32

Név szerint nyilvántartásba vették József fiai közül Efraim leszármazottait a családjaik és a nemzetségeik szerint. Megszámoltak minden 20 éves és annál idősebb férfit, aki be tud vonulni katonának.


verse #33

Efraim törzséből 40 500-an voltak.


verse #34

Név szerint nyilvántartásba vették Manassé leszármazottait a családjaik és a nemzetségeik szerint. Megszámoltak minden 20 éves és annál idősebb férfit, aki be tud vonulni katonának.


verse #35

Manassé törzséből 32 200-an voltak.


verse #36

Név szerint nyilvántartásba vették Benjámin leszármazottait a családjaik és a nemzetségeik szerint. Megszámoltak minden 20 éves és annál idősebb férfit, aki be tud vonulni katonának.


verse #37

Benjámin törzséből 35 400-an voltak.


verse #38

Név szerint nyilvántartásba vették Dán leszármazottait a családjaik és a nemzetségeik szerint. Megszámoltak minden 20 éves és annál idősebb férfit, aki be tud vonulni katonának.


verse #39

Dán törzséből 62 700-an voltak.


verse #40

Név szerint nyilvántartásba vették Áser leszármazottait a családjaik és a nemzetségeik szerint. Megszámoltak minden 20 éves és annál idősebb férfit, aki be tud vonulni katonának.


verse #41

Áser törzséből 41 500-an voltak.


verse #42

Név szerint nyilvántartásba vették Naftali leszármazottait a családjaik és a nemzetségeik szerint. Megszámoltak minden 20 éves és annál idősebb férfit, aki be tud vonulni katonának.


verse #43

Naftali törzséből 53 400-an voltak.


verse #44

Ennyi embert vett nyilvántartásba Mózes, Áron, valamint Izrael 12 fejedelme, akik a nemzetségeiket képviselték.


verse #45

Nyilvántartásba vettek a nemzetségeik szerint minden 20 éves és annál idősebb izraelita férfit, aki be tud vonulni katonának.


verse #46

Összesen 603 550-en voltak.


verse #47

De a léviták törzsét nem vették nyilvántartásba a többiekkel együtt.


verse #48

Jehova ezt mondta Mózesnek:


verse #49

„Egyedül Lévi törzsét ne vedd nyilvántartásba, ne számold őket a többi izraelita közé.


verse #50

Jelöld ki a lévitákat, hogy felügyeljék a hajlékot, ahol a szövetségláda van, minden felszerelési tárgyát és mindent, ami a hajlékhoz tartozik. Ők fogják hordozni a hajlékot és minden felszerelési tárgyát. Ők fognak a hajléknál szolgálni, ezért körülötte táborozzanak.


verse #51

Amikor csak útnak indulnak, a léviták bontsák le a hajlékot, amikor pedig letáboroznak, a léviták állítsák fel. Ha olyan ember megy a hajlék közelébe, aki nem jogosult rá, azt meg kell ölni.


verse #52

Minden izraelita férfi a számára kijelölt táborban állítsa fel a sátrát csapatonként, ott, ahová a törzse be van osztva. A törzsek hármasával táborozzanak.


verse #53

A léviták pedig táborozzanak a hajlék körül, ahol a szövetségláda van, nehogy megharagudjak az izraeliták közösségére. A léviták felelőssége, hogy ellássák a teendőket a hajlék körül, ahol a szövetségláda van.”


verse #54

Az izraeliták mindent úgy tettek, ahogy Jehova parancsolta Mózesnek. Pontosan úgy tettek.

Chapters:


Books