⚠️ Attention! This translation reflects the teachings of the Church of Jehovah’s Witnesses.

János harmadik levele

chapter 1


verse #1

Az idősebb férfi a szeretett Gájusznak, akit én igazán szeretek.


verse #2

Szeretett testvérem, imádkozom, hogy jó egészséged legyen, és minden jól menjen az életedben, mint ahogy most is jól megy.


verse #3

Mert nagyon örültem, amikor a testvérek jöttek, és elmondták, hogy ragaszkodsz az igazsághoz, és örülök, hogy mindig az igazságban jársz.


verse #4

Az szerzi nekem a legnagyobb örömet, amikor azt hallom, hogy a gyermekeim az igazságban járnak.


verse #5

Szeretett testvérem, hűségesen fáradozol a testvérekért, bár nem is ismered őket.


verse #6

Ők beszéltek a szeretetedről a gyülekezet előtt. Kérlek, indítsd őket útjukra Istenhez méltó módon.


verse #7

Mert azért keltek útra, hogy az ő nevét hirdessék, és semmit sem fogadtak el a nemzetekből valóktól.


verse #8

Kötelességünk tehát vendégszeretően fogadni az ilyeneket, hogy munkatársak lehessünk az igazság hirdetésében.


verse #9

Írtam valamit a gyülekezetnek, ám Diotrefész, aki szívesen foglalja el közöttük az első helyet, egyetlen szavunkat sem fogadja tisztelettel.


verse #10

Ezért amikor odamegyek, felhívom majd a figyelmet arra, hogy mit művel, arra, hogy mindenkinek rosszindulatúan beszél rólunk. De még ez sem elég neki, nem hajlandó tisztelettel fogadni a testvéreket. Akik pedig szívesen akarják fogadni őket, azokat próbálja megakadályozni ebben, és kitaszítani a gyülekezetből.


verse #11

Szeretett testvérem, ne a rossz példát kövesd, hanem a jót. Aki jót tesz, Istentől származik, aki pedig rosszat, nem látta Istent.


verse #12

Demetriuszról mindenki jót mond, és mellette szól az is, hogy összhangban él az igazsággal. Valójában mi is elismerően beszélünk róla, és tudod, hogy az igazat mondjuk.


verse #13

Sok írnivalóm volt neked, mégsem szeretnék már tintával és tollal írni neked.


verse #14

Remélem azonban, hogy hamarosan látni foglak, és szemtől szemben beszélünk majd.

Béke legyen veled!

Üdvözletüket küldik neked a barátaink. Add át üdvözletemet az ottani barátainknak név szerint.

Chapters:


Books