⚠️ Attention! This translation reflects the teachings of the Church of Jehovah’s Witnesses.

Mikeás

chapter 1


Chapters:


verse #1

Ez Jehova üzenete a móreseti Mikeáshoz, Jótámnak, Aháznak és Ezékiásnak, Júda királyainak napjaiban, melyet Szamáriáról és Jeruzsálemről kapott látomásban:


verse #2

„Halljátok, ti népek mind!
Figyelj, ó, föld, és minden, ami betölt téged!

Legyen a legfőbb Úr, Jehova a tanú ellenetek,
Jehova az ő szent templomából!


verse #3

Mert Jehova kivonul helyéről,
leszáll, és a föld magaslatain jár.


verse #4

A hegyek megolvadnak alatta,
a völgyek széthasadnak,
mint viasz a tűztől,
mint a meredek lejtőről lezúduló víz.


verse #5

Jákob lázadása miatt történik mindez,
Izrael házának bűnei miatt.
Ki a felelős Jákob lázadásáért?
Hát nem Szamária?
És ki a felelős Júda magaslataiért?
Hát nem Jeruzsálem?


verse #6

Én pedig Szamáriát mezőn heverő romhalmazzá teszem,
olyan hellyé, ahová szőlőskertet lehet ültetni.

A völgybe hajítom köveit,
és feltárom alapjait.


verse #7

Faragott bálványait mind darabokra törik,
a szolgáltatásaiért kapott összes ajándékát tűz emészti meg.
Minden bálványát elpusztítom.

Mert szajhálkodásért kapott bérből gyűjtögette azokat,
és szajhálkodásért járó bér lesznek azok újra.”


verse #8

Ezért siránkozom és jajgatok majd,
mezítláb és meztelenül járok.

Sírok majd, mint a sakálok,
és gyászolok, mint a struccok.


verse #9

Mert a sebe gyógyíthatatlan,
és egészen Júdáig kiterjedt az.
A csapás népem kapujáig, Jeruzsálemig hatott.


verse #10

„Gátban ne hirdessétek ki ezt,
és egyáltalán ne sírjatok!
Porban fetrengjetek Bét-Afrában.


verse #11

Meztelenül és szégyenkezve vonuljatok át, ó, Sáfir lakosai.
Caánán lakosai nem jöttek ki.
Bét-Écelben siránkozni fognak, és az megvonja tőletek támogatását.


verse #12

Mert Marót lakosai jót vártak,
de rossz szállt alá Jehovától Jeruzsálem kapujára.


verse #13

Kössétek a szekeret a lovakhoz, ó, Lákis lakosai!

A bűn kezdete voltál Sion lányának,
mert benned találtattak meg Izrael lázadásai.


verse #14

Ezért búcsúajándékokat fogsz adni Móreset-Gátnak.
Akzib házai becsapták Izrael királyait.


verse #15

Elhozom még rátok a hódítót, ó, Marésah lakosai.
Egészen Adullámig jut majd Izrael dicsősége.


verse #16

Kopaszítsd meg magadat, és nyírd le a hajad hőn szeretett gyermekeid miatt.

Tedd magad olyan kopasszá, mint egy sas,
mert száműzetésbe vitték őket tőled.”

Chapters:


Books