⚠️ Attention! This translation reflects the teachings of the Church of Jehovah’s Witnesses.

Jóel

chapter 1


Chapters:

1 2 3


verse #1

Ezek Jehova szavai, melyeket Jóelnek, Petuel fiának mondott:


verse #2

„Halljátok ezt, vének,
és figyeljetek mind, akik ebben az országban laktok!

Történt-e ilyen a ti napjaitokban
vagy ősapáitok napjaiban?


verse #3

Mondjátok el fiaitoknak,
fiaitok pedig a fiaiknak,
az ő fiaik meg a következő nemzedéknek!


verse #4

Amit a pusztító sáska meghagyott, azt a rajban repülő sáskák ették meg;
amit a rajban repülő sáskák meghagytak, azt a szárnyatlan sáska ette meg;
és amit a szárnyatlan sáska meghagyott, azt a falánk sáska ette meg.


verse #5

Ébredjetek fel, ti részegesek, és sírjatok!

Jajgassatok mind, ti borivók,
az édes bor miatt, hisz elvették szátoktól.


verse #6

Mert egy nemzet jött fel földemre, hatalmas és megszámlálhatatlan.
Fogai oroszlánfogak, állkapcsai, mint az oroszláné.


verse #7

Elpusztította szőlőtőmet, fügefámat tönkké tette.

Lecsupaszította és elhajította,
fehéren hagyta ágait.


verse #8

Jajveszékelj, mint egy zsákruhát viselő szűz
a fiatalságának vőlegénye felett!


verse #9

A gabonaáldozat és az italáldozat megszűnt Jehova házában;
a papok, Jehova szolgái keseregnek.


verse #10

Letarolták a mezőt, gyászba borult a föld,
mert a gabonát elpusztították, nincs többé újbor, elapadt az olaj.


verse #11

Kétségbeestek a földművesek, jajgatnak a vincellérek
a búza és az árpa miatt,
mert odalett a mező termése.


verse #12

A szőlőtő elszáradt,
a fügefa elfonnyadt.

A gránátalmafa, a pálmafa és az almafa,
a mező minden fája kiszáradt.
Az ujjongást szégyen váltotta fel a nép körében.


verse #13

Vegyetek fel zsákruhát, és gyászoljatok, ti papok!
Jajgassatok ti, akik az oltárnál szolgáltok!
Gyertek be, és töltsétek zsákruhában az éjszakát, Istenemnek szolgái!
Mert megszűnt a gabonaáldozat és az italáldozat Istenetek házában.


verse #14

Hirdessetek böjtöt! Tartsatok ünnepi összejövetelt!

Gyűjtsétek össze a véneket, és az ország minden lakóját
Isteneteknek, Jehovának a házába, és kiáltsatok Jehovához segítségért!


verse #15

Jaj a miatt a nap miatt!

Mert közel van Jehova napja,
és úgy jön el az, mint pusztítás a Mindenhatótól.


verse #16

Hát nem tűnt el az étel a szemünk elől,
és a vigasság meg az öröm Istenünk házából?


verse #17

A magvak összeszáradtak lapátjaik alatt.
A raktárakat feldúlták.
A magtárakat lerombolták, mert a gabona elszáradt.


verse #18

Még a háziállatok is nyögnek!
Hogy kóborolnak a zavarodott marhacsordák, mert nincs legelőjük!
A juhnyájak is bűnhődnek.


verse #19

Hozzád kiáltok, ó, Jehova,
mert tűz perzselte fel a pusztaság legelőit,
és láng emésztette meg a mező minden fáját.


verse #20

Még a vadállatok is vágyakoznak utánad,
mert kiszáradtak a vízfolyamok,
és tűz perzselte fel a pusztaság legelőit.”

Chapters:


Books