⚠️ Attention! This translation reflects the teachings of the Church of Jehovah’s Witnesses.

A Timóteusznak írt első levél

chapter 1


Chapters:

1 2 3 4 5 6


verse #1

Pál, aki Istennek, a mi megmentőnknek, és Krisztus Jézusnak, a mi reménységünknek a parancsára lett Krisztus Jézus apostola,


verse #2

Timóteusznak, a hittársának, aki olyan neki, mintha a gyermeke lenne:

Ki nem érdemelt kedvesség, irgalmasság és béke legyen veled Istentől, az Atyától, és Krisztus Jézustól, a mi Urunktól!


verse #3

Mint ahogy Makedóniába készülve arra buzdítottalak, hogy maradj Efézusban, úgy most is ezt teszem, hogy megparancsold némelyeknek, ne tanítsanak más tant,


verse #4

és ne fordítsanak figyelmet valótlan történetekre meg nemzetségtáblázatokra. Ezeknek semmi hasznuk, csak feltevésekhez vezetnek, és nem olyasmik, amit Isten adott a hitünk erősítésére.


verse #5

Ennek az utasításnak a célja valójában az, hogy tiszta szívből, jó lelkiismeretből és képmutatás nélküli hitből fakadó szeretet legyen bennünk.


verse #6

Néhányan ezeket figyelmen kívül hagyják, és értelmetlen beszélgetésekbe folynak bele.


verse #7

A törvényt akarják tanítani, de nem értik sem amiket mondanak, sem amiket olyan erősen bizonygatnak.


verse #8

Tudjuk pedig, hogy a törvény jó, feltéve, hogy helyesen alkalmazza az ember,


verse #9

és felismeri, hogy törvényt nem az igazságos emberek miatt alkotnak, hanem azok miatt, akik törvénytelenek és lázadók, istentelenek és bűnösök, hűtlenek és szentségtelenek, akik megölik az apjukat, anyjukat vagy másokat,


verse #10

szexuális erkölcstelenségben élnek, homoszexuális férfiak, emberrablók, hazugok, akik hamisan esküsznek, vagy bármi olyat tesznek, ami ellentétben áll az egészséges tanítással.


verse #11

Ez a tanítás a dicsőséges jó híren alapul, melyet a boldog Isten rám bízott.


verse #12

Hálás vagyok Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, aki erőt adott nekem, mert hűnek tartott, és megbízott egy munkával,


verse #13

noha korábban káromló és arcátlan ember voltam, aki üldözött másokat. Mégis irgalmasan bántak velem, mivel tudatlanul és hit nélkül tettem, amit tettem.


verse #14

A mi Urunk ki nem érdemelt kedvessége azonban rendkívül bőséges volt, hittel és a Krisztus Jézusban lévő szeretettel együtt.


verse #15

Ez az állítás megbízható, és teljes egészében el kell fogadni: Krisztus Jézus azért jött a világba, hogy bűnösöket mentsen meg. Közülük én vagyok a legbűnösebb.


verse #16

De azért bántak velem irgalmasan, hogy Krisztus Jézus általam, a legsúlyosabb eset által mutathassa meg, mennyire türelmes. Ez példa lehet azoknak, akik belé fogják vetni a hitüket, hogy elnyerjék az örök életet.


verse #17

Az örökkévalóság királyának pedig, a romolhatatlan, láthatatlan, egyedüli Istennek, tisztelet és dicsőség legyen örökkön örökké! Ámen.


verse #18

Gyermekem, Timóteusz, megbízlak téged azzal, hogy tegyél eleget ennek az utasításnak, összhangban a rád vonatkozó próféciákkal, melyek ösztönözni fognak, hogy folytasd a nemes harcot,


verse #19

ragaszkodva a hithez és a jó lelkiismerethez, amelyet némelyek semmibe vettek, és hajótörést szenvedtek a hitükben.


verse #20

Közéjük tartozik Himéneusz és Alexander, én pedig átadtam őket Sátánnak, hogy a fegyelmezésből megtanulják, hogy ne káromolják Istent.

Chapters:


Books