⚠️ Attention! This translation reflects the teachings of the Church of Jehovah’s Witnesses.

Mózes első könyve

chapter 1


Chapters:


verse #1

Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet.


verse #2

A föld ekkor még kietlen és puszta volt, és sötétség volt a mély vizek színén. És Isten tevékeny ereje lebegett a vizek felett.


verse #3

Ekkor Isten ezt mondta: „Legyen világosság!” És világosság lett.


verse #4

Isten ezek után látta, hogy a világosság jó, és hozzáfogott, hogy elválassza a világosságot a sötétségtől.


verse #5

És Isten elnevezte a világosságot nappalnak, a sötétséget pedig éjszakának. És eljött az este, majd a reggel. Ez volt az első nap.


verse #6

Ezután ezt mondta Isten: „Legyen boltozat a vizek között, és váljanak szét a vizek a vizektől!”


verse #7

Isten ekkor elkészítette a boltozatot, és szétválasztotta a boltozat alatti vizeket a boltozat feletti vizektől. És ez így is lett.


verse #8

Isten elnevezte a boltozatot égnek. És eljött az este, majd a reggel. Ez volt a második nap.


verse #9

Ezután ezt mondta Isten: „Gyűljenek egy helyre az ég alatt lévő vizek, és jelenjen meg a szárazföld!” És ez így is lett.


verse #10

Isten elnevezte a száraz részt földnek, az egybegyűjtött vizeket pedig tengernek. És látta Isten, hogy ez jó.


verse #11

Majd ezt mondta Isten: „Hajtson a föld füvet, maghozó növényzetet és gyümölcsfákat a nemük szerint, melyeknek a gyümölcsében mag van!” És ez így is lett.


verse #12

Azóta a föld füvet hajt, maghozó növényzetet és gyümölcsfákat a nemük szerint, melyeknek a gyümölcsében mag van. És látta Isten, hogy ez jó.


verse #13

És eljött az este, majd a reggel. Ez volt a harmadik nap.


verse #14

Ezután ezt mondta Isten: „Legyenek világítótestek az égbolton, hogy megkülönböztessék a nappalt az éjszakától, és jelezzék az időszakokat, napokat és éveket!


verse #15

Szolgáljanak világítótestekként az égbolton, hogy megvilágítsák a földet!” És ez így is lett.


verse #16

Isten ezután megalkotta a két nagy világítótestet – a nagyobbat, hogy uralkodjon a nappalon, a kisebbet pedig, hogy uralkodjon az éjszakán –, valamint a csillagokat.


verse #17

Isten tehát az égboltra helyezte őket, hogy megvilágítsák a földet,


verse #18

hogy uralkodjanak nappal és éjszaka, valamint hogy elválasszák a világosságot a sötétségtől. És látta Isten, hogy ez jó.


verse #19

És eljött az este, majd a reggel. Ez volt a negyedik nap.


verse #20

Ezután ezt mondta Isten: „Pezsdüljenek a vizek élőlényektől, és repüljenek repdeső teremtmények a föld felett az égbolton!”


verse #21

És Isten megteremtette a maguk neme szerint a nagy tengeri élőlényeket, és mindenféle élőlényt, amely a vizekben mozog és nyüzsög, és mindenféle szárnyas repdeső teremtményt a maga neme szerint. És látta Isten, hogy ez jó.


verse #22

Isten ezután megáldotta őket, ezt mondva: „Legyetek termékenyek, sokasodjatok, és töltsétek be a tenger vizét, és a repdeső teremtmények is sokasodjanak a földön!”


verse #23

És eljött az este, majd a reggel. Ez volt az ötödik nap.


verse #24

Ezután ezt mondta Isten: „Hozzon elő a föld élőlényeket a nemük szerint: háziállatokat, csúszó-mászó állatokat és vadállatokat a földön a maguk neme szerint!” És ez így is lett.


verse #25

Isten ezután megalkotta a föld vadállatait a nemük szerint, a háziállatokat a nemük szerint, és minden földön csúszó-mászó állatot a maga neme szerint. És látta Isten, hogy ez jó.


verse #26

Ezután ezt mondta Isten: „Alkossunk embert, aki hasonlít ránk, és olyan, mint mi. Uralkodjon a tenger halain, az ég repdeső teremtményein, a háziállatokon, az egész földön, és minden földön csúszó-mászó állaton.”


verse #27

Isten ezután megteremtette az embert, úgy, hogy az hasonlítson rá, és olyan legyen, mint ő. Férfinak és nőnek teremtette őket.


verse #28

Majd Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik: „Legyetek termékenyek, sokasodjatok, népesítsétek be a földet, és hajtsátok uralmatok alá! Uralkodjatok a tenger halain, az ég repdeső teremtményein, és minden élőlényen, amely a földön mozog!”


verse #29

Ezután ezt mondta Isten: „Nézzétek, nektek adok minden maghozó növényt az egész földön, és minden fát, melynek a gyümölcsében mag van, hogy ezek ennivalót adjanak nektek.


verse #30

És a föld valamennyi vadállatának, az ég valamennyi repdeső teremtményének, és mindennek, ami a földön mozog, és amiben élet van, eledelül adok minden zöld növényt.” És ez így is lett.


verse #31

Isten ezek után megnézett mindent, amit alkotott, és mindaz nagyon jó volt. És eljött az este, majd a reggel. Ez volt a hatodik nap.

Chapters:


Books