⚠️ Attention! This translation reflects the teachings of the Church of Jehovah’s Witnesses.

Malakiás

chapter 1


Chapters:

1 2 3 4


verse #1

Kijelentés:

Jehova szava Izraelnek Malakiás által:


verse #2

„Szeretlek benneteket” – mondja Jehova.

Ti azonban ezt kérdezitek: „Miből látszik, hogy szeretsz bennünket?”

„Hát Ézsau nem a testvére volt Jákobnak? – kérdezi Jehova. – Mégis, Jákobot szerettem,


verse #3

Ézsaut ellenben gyűlöltem. Hegyeit elhagyatottá tettem, és örökségét a pusztai sakálok lakhelyévé.”


verse #4

„Bár Edom ezt mondja: »Összezúztak bennünket, de visszatérünk, és újjáépítjük a romokat«, a seregek Jehovája viszont így szól: »Ők ugyan építenek, én azonban lerombolom. Úgy nevezik majd azt a helyet, hogy ’gonoszság vidéke’, őket pedig ’a nép, amelyet Jehova örökre elítélt’.


verse #5

Saját szemetekkel látjátok majd, és ezt mondjátok: ’Legyen magasztalva Jehova Izrael területén!’«”


verse #6

„»A fiú tiszteli az apját, a szolga is az urát. Ha tehát én atya vagyok, hol a nekem járó tisztelet? Ha úr vagyok, hol az engem megillető félelem?« – kérdezi a seregek Jehovája tőletek, ti papok, akik megvetitek a nevemet.

»És ti ezt kérdezitek: ’Hogyan vetjük meg a nevedet?’«


verse #7

»Úgy, hogy tisztátalan ételt hoztok az oltáromra.«

»És ti ezt kérdezitek: ’Hogyan teszünk tisztátalanná téged?’«

»Azzal, hogy ezt mondjátok: ’Jehova asztala megvetendő.’


verse #8

Amikor vak állatot hoztok áldozatul, ezt mondjátok: ’Nincs abban semmi rossz.’ Amikor sánta vagy beteg állatot hoztok: ’Nincs abban semmi rossz.’«”

„Vidd csak a kormányzód elé! Vajon örül majd neked, és kedvesen fogad?” – kérdezi a seregek Jehovája.


verse #9

„Most pedig kérlek titeket, könyörögjetek Istenhez, hogy jóindulattal bánjon veletek. Ha ilyen áldozatokat adtok, vajon kedvesen fogadja bármelyikőtöket is?” – kérdezi a seregek Jehovája.


verse #10

„Ki az közületek, aki kész bezárni az ajtókat? Még tüzet sem gyújtotok az oltáromon ingyen! Nem telik kedvem bennetek – mondja a seregek Jehovája –, és nem fogadom szívesen a kezetekből az ajándékot, melyet felajánlotok nekem.”


verse #11

„Kelettől nyugatig nagy lesz az én nevem a nemzetek között. Mindenütt áldozatot mutatnak be, hogy felszálljon a füstje, és áldozatot ajánlanak fel a nevemnek, tiszta ajándékot. Mert nagy lesz a nevem a nemzetek között” – ezt mondja a seregek Jehovája.


verse #12

„De ti gyalázzátok azt, amikor ezt mondjátok: »Jehova asztala tisztátalan, és a gyümölcse, vagyis az étele megvetendő.«


verse #13

Ezt is mondjátok: »Milyen fárasztó!« Sőt, még fintorogtok is rá – mondja a seregek Jehovája. – Lopott, sánta és beteg állatot hoztok. Igen, ilyen ajándékot hoztok. Ezt fogadjam el tőletek?” – kérdezi Jehova.


verse #14

„Átkozott, akinek bár van ép hím állata a nyájban, de amikor fogadalmat tesz, ravaszul sérült állatot áldoz Jehovának. Mert nagy király vagyok én – mondja a seregek Jehovája –, és félelmet keltő lesz nevem a nemzetek között.”

Chapters:


Books