Zsoltárok könyve

Psalm 1


Chapters:


verse #1

Boldog ember az,

aki nem jár a gonoszok tanácsa szerint,

nem áll meg a bűnösök útján,

és nem ül a csúfolódók székébe,


verse #2

hanem az Úr törvényében gyönyörködik,

és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal.


verse #3

Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa,

amely idejében megtermi a gyümölcsét,

és nem hervad el a levele,

és minden munkájában eredményes lesz.


verse #4

Nem úgy a gonoszok:

ők úgy járnak, mint a polyva,

amelyet szétszór a szél.


verse #5

Ezért nem állhatnak meg a gonoszok az ítéletkor

és a bűnösök az igazak gyülekezetében.


verse #6

Mert ismeri az Úr az igazak útját,

a gonoszok útja pedig elvész.

Chapters:


Books