Pál levele az efezusiakhoz

chapter 1


Chapters:

1 2 3 4 5 6


verse #1

Pál, Isten akaratából Jézus Krisztus apostola, az efezusi szenteknek és azoknak, akik hisznek Krisztus Jézusban.


Isten üdvözítő terve Jézus Krisztus által


verse #2

Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.


verse #3

Áldott az Isten, a mi Urunk, Jézus Krisztus Atyja, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben, a Krisztusban.


verse #4

Mert kiválasztott minket őbenne a világ teremtetése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk őelőtte.


verse #5

Szeretetében előre elhatározta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akaratának tetszése szerint,


verse #6

kegyelme dicsőségének magasztalására, amellyel megajándékozott minket a Szeretettben.


verse #7

Benne van a mi váltságunk az ő vére által, a bűnök bocsánata kegyelmének gazdagsága szerint,


verse #8

amelyet nagy bőséggel közölt velünk minden bölcsességgel és értelemmel.


verse #9

Megismertette velünk akaratának titkát az ő jó kedve szerint, amelyet előre elhatározott magában,


verse #10

az idők teljességének rendjére nézve, hogy Krisztusban mindeneket egybeszerkeszt, mind amelyek a mennyben, mind amelyek a földön vannak.


verse #11

Őbenne kaptunk örökséget, ahogyan az előre el volt rendelve annak végzése szerint, aki mindent az ő akaratának tanácsából munkál,


verse #12

hogy dicsőségének magasztalására legyünk, mint akik előre reménykedtünk Krisztusban.


verse #13

Őbenne titeket is – miután hallottátok az igazság beszédét, üdvösségetek evangéliumát, amelyben hittetek is – megpecsételt a megígért Szentlélekkel,


verse #14

aki örökségünk záloga, hogy megváltsa tulajdonát dicsőségének magasztalására.


Krisztus mindenek fölötti dicsősége


verse #15

Ezért én is, miután hallottam az Úr Jézusban való hitetekről és minden szentek iránt való szeretetetekről,


verse #16

nem szűnök meg hálát adni értetek imádságaimban, megemlékezve rólatok,


verse #17

hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atyja adja meg nektek a bölcsesség és a kijelentés Lelkét, hogy őt megismerjétek;


verse #18

és világosítsa meg szívetek szemeit, hogy megtudjátok, milyen reménységre hívott el, és milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között,


verse #19

és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma bennünk, akik hiszünk hatalma erejének ama munkája szerint,


verse #20

amelyet megmutatott Krisztusban, amikor feltámasztotta a halottak közül, és a maga jobbjára ültette a mennyekben,


verse #21

felül minden fejedelemségen, hatalmasságon, erőn, uraságon és minden néven, amelyet valaki kap nemcsak e világon, hanem az eljövendőben is.


verse #22

És az ő lába alá vetett mindent, és őt rendelte mindenek fölött való fővé az egyházban,


verse #23

amely az ő teste és teljessége annak, aki mindent mindennel betölt.

Chapters:


Books