Prédikátor könyve

chapter 1


Chapters:


verse #1

A prédikátornak, Dávid fiának, Jeruzsálem királyának beszédei.


verse #2

Felette nagy hiábavalóság

– ezt mondja a prédikátor –,

felette nagy hiábavalóság!

Minden hiábavalóság!


verse #3

Mi haszna van az embernek

minden munkájában,

amelyet végez a nap alatt?


verse #4

Egyik nemzedék megy, és követi a másik,

de a föld mindörökké megmarad.


verse #5

Fölkel a nap, és lenyugszik,

a helyére siet, ahonnan majd ismét fölkel.


verse #6

A szél délnek siet, majd északra fordul.

Körbe-körbejár,

és a maga keringéséhez visszatér a szél.


verse #7

Minden folyó a tengerbe siet,

de a tenger mégsem telik meg.

Bárhova sietnek is a folyók,

ugyanarra a helyre térnek vissza.


verse #8

Minden dolog fáradozással jár,

föl sem tudja sorolni az ember.

Nem telik be a szem a látással,

sem a fül a hallással.


verse #9

Ami volt, ugyanaz lesz ezután is,

és ami történt, ugyanaz történik majd ezután is.

Semmi új nincs a nap alatt.


verse #10

Van, amiről azt mondják:

„Nézd, ez új dolog”,

pedig már rég megvolt előttünk, ősidők óta.


verse #11

Nem emlékszünk a korábbiakra,

ugyanúgy nem fognak emlékezni

a most még eljövendő dolgokra azok sem,

akik utánunk jönnek.


verse #12

Én, a prédikátor Izráel királya voltam Jeruzsálemben.


verse #13

Arra adtam elmémet, hogy bölcsességgel kutassam és vizsgáljam mindazt, ami az ég alatt történik. Gonosz és hiábavaló foglalatosság ez, melyet azért adott Isten az emberek fiainak, hogy gyötrődjenek vele.


verse #14

Láttam minden dolgot, ami történik a nap alatt, és íme, minden csak hiábavalóság és szélkergetés!


verse #15

A görbe nem egyenesíthető ki, és ami hiányzik, az nem számlálható meg.


verse #16

Így szóltam magamban: íme, nagyobbá lettem, és több bölcsességet szereztem, mint azok, akik előttem uralkodtak Jeruzsálemben, és elmém sok bölcsességet és tudományt látott.


verse #17

De amikor arra adtam elmémet, hogy megismerjem a bölcsességet, és megismerjem az esztelenséget és a bolondságot, rájöttem, hogy ez is csak szélkergetés.

Chapters:


Books