Haggeus próféta könyve

chapter 1


Chapters:

1 2


Intés a templomépítésre


verse #1

Dárius király második esztendejének hatodik hónapjában, a hónap első napján így szólt az Úr Haggeus próféta által Zerubbábelhez, Sealtiél fiához, Júda helytartójához és Jósua főpaphoz, Jócádák fiához:


verse #2

„Így szól a Seregek Ura: Azt mondja ez a nép: Nem jött még el az idő, az Úr háza építésének ideje!


verse #3

Az Úr szava pedig így szólt Haggeus próféta által:


verse #4

Hát annak itt van az ideje, hogy ti faburkolatú házakban lakjatok, holott ez a ház romokban áll?


verse #5

Most azért azt mondja a Seregek Ura: Jól gondoljátok meg útjaitokat!


verse #6

Sokat vetettetek, de keveset takarítotok be. Esztek, de nem elégedtek meg. Isztok, de nem részegedtek meg. Ruházkodtok, de nem melegedtek föl. A napszámos is lyukas zacskóba teszi a bérét.


verse #7

Azt mondja a Seregek Ura: Jól gondoljátok meg útjaitokat!


verse #8

Menjetek föl a hegyre, hordjatok fát, és építsétek föl e házat, hogy gyönyörködjem benne, és megdicsőíttessem – ezt mondja az Úr.


verse #9

Sokat vártok, de íme, kevés lesz, s amit hazahordotok, én szétfújom! Miért? – kérdezi a Seregek Ura. Az én házamért, amely íme, romokban áll, ti pedig mind a magatok háza körül sürgölődtök.


verse #10

Ezért vonta meg tőletek harmatát az ég, és vonta meg termését a föld.


verse #11

Szárazságot rendeltem a földre és a hegyekre, a búzára és a borra, az olajra és mindarra, amit a föld terem, sőt az emberre, állatra és minden kétkezi munkára is.”


verse #12

Akkor hallgatott Zerubbábel, Sealtiél fia, Jósua főpap, Jócádák fia és a megmaradt nép az Úrnak, az ő Istenüknek szavára, Haggeus próféta beszédeire, amiért elküldte őt az Úr, az ő Istenük, és félelem fogta el a népet az Úr előtt.


verse #13

Akkor Haggeus, az Úr követe így szólt a néphez az Úr küldetésében: Én veletek vagyok! – azt mondja az Úr.


verse #14

És fölindította az Úr Zerubbábelnek, Sealtiél fiának, Júda helytartójának a lelkét, Jósua főpapnak, Jócádák fiának a lelkét és az egész megmaradt nép lelkét is, úgyhogy nekiálltak, és dolgozni kezdtek a Seregek Urának, az ő Istenüknek házán


verse #15

a hatodik hónap huszonnegyedik napján, Dárius király második esztendejében.

Chapters:


Books