Ézsaiás próféta könyve

chapter 1


Chapters:


verse #1

Ézsaiásnak, Ámóc fiának látomása, amelyet Júda és Jeruzsálem felől látott, Uzzijjának, Jótámnak, Áháznak és Ezékiásnak, Júda királyainak napjaiban.


verse #2

Halljátok meg, egek, és vedd füledbe, föld,

mert az Úr szól:

Fiakat neveltem és méltóságra emeltem,

de elpártoltak tőlem.


verse #3

Az ökör ismeri gazdáját

és a szamár is urának jászlát,

de Izráel nem ismer,

az én népem nem ért engem!


verse #4

Ó, gonosz nemzet,

hamissággal megterhelt nép,

gonosz utódok, elvetemült fiak!

Elhagyták az Urat,

megvetették Izráel Szentjét,

és elfordultak tőle.


verse #5

Miért ostorozzalak tovább,

miért folytatjátok a lázadást?

Minden fej beteg, és minden szív erőtlen.


verse #6

Tetőtől talpig nincs e testben ép hely,

csupa seb és dagadás és nyílt kelevény,

amelyeket ki sem nyomtak,

be sem kötöztek,

olajjal sem lágyítottak.


verse #7

Országotok pusztaság,

városaitokat tűz perzselte,

földeteket szemetek láttára

idegenek emésztik föl,

és oly pusztaság az,

mint ahol idegenek dúltak.


verse #8

Olyan maradt Sion leánya,

mint kunyhó a szőlőben,

mint kalyiba az uborkaföldön

vagy mint egy ostromlott város.


verse #9

Ha a Seregek Ura nem hagyott volna nekünk

egy kis maradékot,

olyanná lettünk volna, mint Sodoma,

és Gomorához hasonlítanánk.


verse #10

Halljátok az Úr beszédét,

Sodoma fejedelmei,

és vedd füledbe Istenünk tanítását,

Gomora népe!


verse #11

Mire való nekem véresáldozataitok sokasága?

– ezt mondja az Úr.

Megelégeltem a kosok egészen elégő áldozatait

és a hizlalt marhák kövérjét.

A bikák, bárányok és bakok vérében

nem gyönyörködöm.


verse #12

Ha eljöttök, hogy színem előtt megjelenjetek,

ki kívánja tőletek, hogy udvaraimat tapossátok?


verse #13

Ne hozzatok többé hazug ételáldozatot,

az illatáldozat utálatos előttem.

Újhold, szombat és ünnepre hívás?

Bűnt és ünneplést el nem szenvedhetek.


verse #14

Újholdjaitokat és ünnepeiteket gyűlöli a lelkem,

terhemre vannak, elfáradtam viselni.


verse #15

Ha kitárjátok kezeteket,

elrejtem szememet előletek.

Sőt ha megsokasítjátok is az imádságot,

akkor sem hallgatom meg:

kezetek vérrel van áztatva.


verse #16

Mossátok meg, tisztítsátok meg magatokat,

távoztassátok el szemem elől

gonosz cselekedeteiteket,

szűnjetek meg gonoszt cselekedni.


verse #17

Tanuljatok meg jót tenni,

törekedjetek az igazságra,

vezessétek jóra az erőszakoskodót,

szolgáltassatok igazságot az árvának,

és hozzatok ítéletet az özvegy ügyében!


verse #18

Gyertek hát, törvénykezzünk,

azt mondja az Úr!

Ha bűneitek skarlátpirosak, hófehérek lesznek,

ha vérvörösek, mint a karmazsin,

olyanok lesznek, mint a gyapjú.


verse #19

Ha engedelmesen hallgattok rám,

élhettek e föld javaival.


verse #20

De ha vonakodtok, sőt pártot üttök,

fegyver emészt meg, mert az Úr szája szólt!


verse #21

Milyen paráznává lett a hű város!

Tele volt jogossággal, igazság lakott benne,

most pedig gyilkosok!


verse #22

Ezüstöd salakká lett,

tiszta borod vízzel kevert.


verse #23

Fejedelmeid megátalkodottak,

tolvajok társai.

Mindegyikük szereti az ajándékot,

és a megvesztegetést hajhássza,

az árvának nem szolgáltatnak igaz­ságot,

és az özvegy ügye nem kerül eléjük.


verse #24

Ezért azt mondja az Úr,

a Seregek Ura, Izráel erős Istene:

Jaj, mert kitöltöm haragomat ellenségeimre,

és bosszút állok ellenfeleimen!


verse #25

Ellened fordítom kezemet,

és kiolvasztom salakodat, mint a lúg,

eltávolítom minden söpredékedet.


verse #26

Olyan bírákat adok neked, mint régen,

és olyan tanácsosokat, mint kezdetben.

Akkor majd igaz városnak,

hű városnak neveznek téged.


verse #27

Sion jogosság által váltatik meg,

és azok, akik megtérnek benne, igazság által.


verse #28

De elvesznek a bűnösök

a gonoszokkal együtt,

és elpusztulnak, akik elhagyják az Urat.


verse #29

Mert szégyen ér benneteket a cserfák miatt,

amelyekben gyönyörködtetek,

és pirulni fogtok a kertek miatt,

amelyeket választottatok.


verse #30

Hasonlók lesztek a fonnyadó levelű cserfához

és a víz nélkül való kerthez.


verse #31

Az erős olyan lesz, mint a kóc,

és munkája, mint a szikra:

mindketten égni fognak,

és nem lesz, aki eloltsa őket.

Chapters:


Books