Ámósz próféta könyve

chapter 1


Chapters:


Fenyegetés Damaszkusz, Gáza, Tírusz, Edóm és Ammón ellen


verse #1

Ámósz beszédei, aki a tekóabeli pásztorokhoz tartozott. Ezt látta Izráelről Uzzijjának, Júda királyának az idejében és Jeroboámnak, Jóás fiának, Izráel királyának az idejében, két esztendővel a földindulás előtt.


verse #2

Ezt mondta:
Fölharsan az Úr hangja a Sionról,
fölzendül Jeruzsálemből.
Gyászolnak a pásztorok legelői,
és elszárad a Karmel teteje.


verse #3

Így szól az Úr:
Damaszkusz három, sőt négy bűne miatt
nem változtatok szándékomon.
Mivel vas cséplőszánokkal csépelték Gileádot,


verse #4

tüzet küldök Hazáél házára,
és az megemészti Ben-Hadad palotáit.


verse #5

Letöröm Damaszkusz zárait,
kiirtom az Aven völgyében lakókat
és azt, aki a jogart tartja Bét-Édenben.
Fogságba megy Arám népe Kírbe
– ezt mondja az Úr.


verse #6

Így szól az Úr:
Gáza három, sőt négy bűne miatt
nem változtatok szándékomon.
Mivel az összes foglyot rabságba vitték,
és az edómiaknak adták át őket,


verse #7

tüzet küldök Gáza kőfalára,
és megemészti palotáit.


verse #8

Kiirtom a lakosokat Asdódból
és Askelónból azt, aki a jogart tartja.
Azután Ekrón ellen fordítom a kezemet,
és elvész a filiszteusok maradéka is
– ezt mondja az én Istenem, az Úr.


verse #9

Így szól az Úr:
Tírusz három, sőt négy bűne miatt
nem változtatok szándékomon.
Mivel az egész fogoly népet Edómnak adták,
és nem tartották számon a testvéri szövetséget,


verse #10

tüzet küldök Tírusz kőfalára,
és megemészti palotáit.


verse #11

Így szól az Úr:
Edóm három, sőt négy bűne miatt
nem változtatok szándékomon.
Mivel fegyverrel űzte saját testvérét,
és elfojtotta szívében az irgalmasságot,
szüntelen tombolt haragja,
és mindvégig kitartott dühében,


verse #12

tüzet küldök Témánra,
és megemészti Bocrá palotáit.


verse #13

Így szól az Úr:
Ammón három, sőt négy bűne miatt
nem változtatok szándékomon.
Mivel fölhasították Gileád várandós asszonyait,
hogy kiszélesíthessék határukat,


verse #14

tüzet küldök Rabbá kőfalára,
és megemészti palotáit
harci zajban, a háború napján,
pusztító viharral a szélvész napján.


verse #15

Királyuk számkivetésbe megy,
és fejedelmei is vele mennek
– ezt mondja az Úr!

Chapters:


Books