Jakab levele

chapter 1


Chapters:

1 2 3 4 5


verse #1

Jakab, Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak szolgája, üdvözletemet küldöm a szétszórtságban élő tizenkét törzsnek.


Állhatatosság a kísértésben


verse #2

Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek,


verse #3

tudva, hogy hitetek próbája állhatatosságot eredményez.


verse #4

Az állhatatosság tökéletes cselekedetet jelent, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek, minden fogyatkozás nélkül.


verse #5

Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja, és megkapja.


verse #6

De kérje hittel, semmit sem kételkedve, mert aki kételkedik, hasonló a tenger habjához, amelyet a szél hajt és ide-oda hány.


verse #7

Mert ne vélje, hogy kaphat valamit az Úrtól


verse #8

az ilyen kétszívű és minden útjában állhatatlan ember.


verse #9

Dicsekedjék pedig az alacsony sorsú testvér az ő nagyságával,


verse #10

a gazdag pedig az ő alacsonyságával, mert elmúlik, mint a fű virága.


verse #11

Mert felkel a nap perzselő hőségével, és megszárítja a füvet, virága elhull, és szépsége elvész. Így hervad el a gazdag is az ő útjaiban.


verse #12

Boldog ember az, aki a kísértésben kitart, mert miután megpróbáltatott, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr ígért az őt szeretőknek.


verse #13

Senki se mondja, amikor kísértésbe esik, hogy Isten kísért engem, mert Isten gonoszsággal nem kísérthető, ő maga pedig senkit sem kísért.


verse #14

Hanem mindenki kísértésbe esik, amikor vonja és csábítja tulajdon kívánsága.


verse #15

Azután a kívánság megfoganva bűnt szül, a bűn pedig teljességre jutva halált nemz.


verse #16

Szeretett testvéreim, ne tévelyegjetek:


verse #17

minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosság Atyjától száll alá, akinél nincs változás vagy változásnak árnyéka.


verse #18

Az ő akarata szült minket az igazság igéje által, hogy teremtményeinek első zsengéje legyünk.


Az ige hallgatása és megtartása


verse #19

Tudjátok, szeretett testvéreim, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra.


verse #20

Mert az ember haragja nem munkálja Isten igazságát.


verse #21

Azért vessetek el minden undokságot és a gonoszság sokaságát, és szelíden fogadjátok a belétek oltott igét, amely megtarthatja lelketeket.


verse #22

Az igének pedig cselekvői legyetek, ne csak hallgatói, becsapva magatokat.


verse #23

Mert ha valaki hallgatója az igének, de nem cselekvője, az ilyen hasonló ahhoz az emberhez, aki a tükörben megnézi természet szerinti ábrázatát,


verse #24

majd miután megnézte magát, és elment, azonnal elfelejti, hogy milyen volt.


verse #25

De aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe, és megmarad mellette, és nem feledékeny hallgató, hanem tevékeny cselekvő, az boldog lesz tetteiben.


verse #26

Ha valaki istenfélőnek tartja magát, de nem fékezi meg a nyelvét, hanem megcsalja a maga szívét, annak istentisztelete hiábavaló.


verse #27

A tiszta és szeplő nélküli istenfélelem Isten és az Atya előtt ez: meglátogatni az árvákat és özvegyeket nyomorúságukban és szeplőtelenül megőrizni magunkat e világtól.

Chapters:


Books