Újonnan Revideált Károli (ÚRK 2011)

Veritas Kiadó Kft.
2011 Nagytarcsa

Újonnan revideált Károli-Biblia

ℹ️ Info: God’s words with red.

Javítás alatt.
Kész:
Ószövetség: Ruth, Eszter, 146–150. zsoltár, Jóel-től Jón-ig, Zof
Újszövetség: Pál Galatákhoz írt levelétől végig


Books

Ószövetség 1Móz 2Móz 3Móz 4Móz 5Móz Józs Bír Ruth 1Sám 2Sám 1Kir 2Kir 1Krón 2Krón Ezsd Neh Eszt Jób Zsolt Péld Préd Énekek Ézs Jer JSir Ez Dán Hós Jóel Ám Abd Jón Mik Náh Hab Zof Hag Zak Mal
Újszövetség Mt Mk Lk Jn ApCsel Róm 1Kor 2Kor Gal Ef Fil Kol 1Thessz 2Thessz 1Tim 2Tim Tit Filem Zsid Jak 1Pt 2Pt 1Jn 2Jn 3Jn Júd Jel