János harmadik levele

chapter 1


verse #1

A presbiter a szeretett Gájusznak, akit igazán szeretek.


verse #2

Szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod, és légy egészséges, mint ahogy jó dolga van lelkednek.


verse #3

Mert nagyon örültem, amikor testvérek jöttek, és bizonyságot tettek a te igazságodról, mint ahogy te igazságban jársz.


verse #4

Nincs annál nagyobb örömem, mint amikor hallom, hogy az én gyermekeim az igazságban járnak.


verse #5

Szeretett barátom, hűségesen jársz el mindenben, amit a testvérekért és az idegenekért teszel,


verse #6

akik bizonyságot is tettek szeretetedről a gyülekezet előtt. Jól teszed, ha Istenhez méltóan indítod őket útjukra,


verse #7

mert az ő nevéért keltek útra, és semmit sem fogadtak el a pogányoktól.


verse #8

Mert tartozunk felkarolni az ilyeneket, hogy munkatársaikká lehessünk az igazságban.


verse #9

Írtam a gyülekezetnek, de Diotrefész, aki elsőséget kíván közöttük, nem fogad el minket.


verse #10

Ezért ha odamegyek, emlékezetébe idézem azokat a dolgokat, amelyeket művel, hogy gonosz szavakkal áskálódik ellenünk, sőt még ezzel sem elégedve meg maga sem fogadja be a testvéreket, és akik ezt megtennék, azokat ebben megakadályozza, és a gyülekezetből kiveti.


verse #11

Szeretett barátom, ne a rosszat kövesd, hanem a jót. Aki jót cselekszik, az Istentől van, aki pedig rosszat cselekszik, nem látta Istent.


verse #12

Demetriosz mellett mindenki bizonyságot tett, maga az igazság is, de mi is bizonyságot teszünk, és tudjátok, hogy a mi bizonyságtételünk igaz.


verse #13

Sok írnivalóm volna, de nem akarok tintával és tollal írni neked,


verse #14

hanem remélem, hogy csakhamar meglátlak téged, és szemtől szemben beszélhetünk.


verse #15

Békesség neked! Köszöntenek téged barátaid. Köszöntsd barátainkat név szerint.

Chapters:


Books