Mózes negyedik könyve

chapter 1


Chapters:


verse #1

Így szólt az Úr Mózeshez a Sínai-pusztában, a gyülekezet sátrában a második hónap első napján, Egyiptom földjéről való kijövetelük után a második esztendőben:


verse #2

Vegyétek számba Izráel fiainak egész gyülekezetét nemzetségeik szerint, atyáik háza népe szerint, a nevek száma szerint, minden férfit főről főre,


verse #3

húszesztendőstől fogva és feljebb, mindenkit, aki harcra fogható Izráelben. Számláljátok meg őket seregenként, te és Áron!


verse #4

Legyen veletek egy-egy férfi mindegyik törzsből, mindegyik atyái háza népének feje legyen.


verse #5

Ez pedig a neve azoknak a férfiaknak, akik mellettetek fognak állni: Rúbenből Elicúr, Sedéúr fia.


verse #6

Simeonból Selumiél, Cúrisaddaj fia.


verse #7

Júdából Nahsón, Ammínádáb fia.


verse #8

Issakárból Netanél, Cúár fia.


verse #9

Zebulonból Eliáb, Hélón fia.


verse #10

József fiai közül: Efraimból Elisámá, Ammihúd fia, Manasséból Gamliél, Pedácúr fia.


verse #11

Benjáminból Abídán, Gideóni fia.


verse #12

Dánból Ahiezer, Ammisaddaj fia.


verse #13

Ásérból Pagiél, Okrán fia.


verse #14

Gádból Eljászáf, Deúél fia.


verse #15

Naftáliból Ahira, Énán fia.


verse #16

Ezek a gyülekezetből elhívottak, atyjuk törzseinek fejei, Izráel nemzetségfői.


verse #17

Maga mellé vette Mózes és Áron e név szerint is kijelölt férfiakat.


verse #18

Összegyűjtötték az egész gyülekezetet a második hónap első napján, és bejegyezték születésük idejét nemzetségeik szerint, atyáik háza népe szerint, a nevek száma szerint, húszesztendőstől fogva és feljebb, főről főre.


verse #19

Ahogy az Úr parancsolta, úgy számlálta meg őket Mózes a Sínai-pusztában.


verse #20

Rúbennek, Izráel elsőszülöttjének fiai, azok leszármazottai nemzetségenként, háza népenként, név szerint számba véve, főről főre minden férfiú, húszesztendőstől fogva és följebb minden harcra fogható,


verse #21

akiket megszámláltak Rúben törzséből: negyvenhatezer-ötszáz lélek.


verse #22

Simeon fiainak leszármazottai nemzetségenként, háza népenként, név szerint számba véve, főről főre minden férfi, húszesztendőstől fogva és följebb, minden harcra fogható,


verse #23

akiket megszámláltak Simeon törzséből: ötvenkilencezer-háromszáz.


verse #24

Gád fiainak leszármazottai nemzetségenként, háza népenként, név szerint számba véve, húszesztendőstől fogva és följebb minden harcra fogható,


verse #25

akiket megszámláltak Gád törzséből: negyvenötezer-hatszázötven.


verse #26

Júda fiainak leszármazottai nemzetségenként, háza népenként, név szerint számba véve, húszesztendőstől fogva és följebb minden harcra fogható,


verse #27

akiket megszámláltak Júda törzséből: hetvennégyezer-hatszáz.


verse #28

Issakár fiainak leszármazottai nemzetségenként, háza népenként, név szerint számba véve, húszesztendőstől fogva és följebb minden harcra fogható,


verse #29

akiket megszámláltak Issakár törzséből: ötvennégyezer-négyszáz.


verse #30

Zebulon fiainak leszármazottai nemzetségenként és háza népenként, név szerint számba véve, húszesztendőstől fogva és följebb minden harcra fogható,


verse #31

akiket megszámláltak Zebulon törzséből: ötvenhétezer-négyszáz.


verse #32

József fiaiból Efraim fiainak leszármazottai nemzetségenként, háza népenként, név szerint számba véve, húszesztendőstől fogva és följebb minden harcra fogható,


verse #33

akiket megszámláltak Efraim törzséből: negyvenezer-ötszáz.


verse #34

Manassé fiainak leszármazottai nemzetségenként, háza népenként, név szerint számba véve, húszesztendőstől fogva és följebb, minden harcra fogható,


verse #35

akiket megszámláltak Manassé törzséből: harminckétezer-kétszáz.


verse #36

Benjámin fiainak leszármazottai nemzetségenként, háza népenként, név szerint számba véve, húszesztendőstől fogva és följebb minden harcra fogható,


verse #37

akiket megszámláltak Benjámin törzséből: harmincötezer-négyszáz.


verse #38

Dán fiainak leszármazottai nemzetségenként, háza népenként, név szerint számba véve, a nevek száma szerint, húszesztendőstől fogva és följebb minden harcra fogható,


verse #39

akiket megszámláltak Dán törzséből: hatvankétezer-hétszáz.


verse #40

Ásér fiainak leszármazottai nemzetségenként, háza népenként, név szerint számba véve, húszesztendőstől fogva és följebb minden harcra fogható,


verse #41

akiket megszámláltak Ásér törzséből: negyvenegyezer-ötszáz.


verse #42

Naftáli fiainak leszármazottai nemzetségenként, háza népenként, név szerint számba véve, húszesztendőstől fogva és följebb minden harcra fogható,


verse #43

akiket megszámláltak Naftáli törzséből: ötvenháromezer-négyszáz.


verse #44

Ezeket vették számba, akiket Mózes, Áron és Izráel tizenkét fejedelme számolt meg; egy-egy férfi, mindegyik a háza népé­nek feje.


verse #45

Mindazok, akiket számba vettek Izráel fiai közül, atyáik háza népe szerint, húszesztendőstől fogva és följebb, minden harcra foghatót Izráelben,


verse #46

mindazok, akiket megszámoltak: hatszázháromezer-ötszázötvenen voltak.


verse #47

De a lévitákat atyáik háza népe szerint nem vették számba közöttük.


verse #48

Mert így szólt az Úr Mózeshez:


verse #49

Csak Lévi törzsét ne vedd számba, és ne sorold őket Izráel fiai közé,


verse #50

hanem rendeld őket a bizonyság hajlékának, minden edényének és minden ahhoz valónak őrzőivé. Ők hordozzák a hajlékot, minden edényét, szolgáljanak mellette, és a hajlék körül táborozzanak.


verse #51

Amikor a hajléknak tovább kell indulnia, a léviták szedjék szét, amikor pedig megáll a hajlék, a léviták állítsák föl. Ha pedig idegen közeledik hozzá, haljon meg.


verse #52

Izráel fiai közül mindenki a maga táborában és az ő zászlaja alatt, seregeik szerint táborozzon.


verse #53

A léviták pedig a bizonyság hajléka körül táborozzanak, hogy ne legyen haragom Izráel fiainak gyülekezetén. A léviták lássák el a bizonyság hajlékának őrzését.


verse #54

Izráel fiai úgy tettek, ahogy az Úr megparancsolta Mózesnek.

Chapters:


Books