Abdiás próféta könyve

chapter 1


Isten büntetéssel fenyegeti az edómitákat a Júda népén elkövetett gonoszságuk miatt


verse #1

Abdiás látomása.
Így szól az én Istenem, az Úr Edómról:
Hírt hallottunk az Úrtól,
hírnök küldetett a népekhez:
Keljetek föl, és haddal támadjunk rá!


verse #2

Íme, kicsinnyé teszlek a népek között,
fölöttébb utálatos leszel.


verse #3

Szíved kevélysége csalt meg téged,
aki sziklahasadékokban laksz,
akinek lakóhelye magasan van,
és aki azt mondod szívedben:
Ki taszíthatna engem a földre?


verse #4

Ha olyan magasra szállnál is, mint a sas,
és ha a csillagok közé raknád is fészkedet,
onnan is lerántalak – ezt mondja az Úr.


verse #5

Ha tolvajok törnének rád vagy éjjeli rablók
– ó, hogy tönkre fogsz menni! –,
nem annyit lopnának-e, amennyit akarnak?
Ha szőlőszüretelők jönnének rád,
nem hagynának böngészésre valót.


verse #6

Mennyire kifosztják Ézsaut,
hogy fölkutatják rejtett kincseit!


verse #7

A határig űz minden szövetségesed,
megcsalnak, levernek jó barátaid;
kenyeret adtál nekik, de ők tőrbe csalnak.
És ő nem érti.


verse #8

Azon a napon – ezt mondja az Úr
vajon nem vesztem-e ki a bölcseket Edómból
és az értelmet Ézsau hegyéről?!


verse #9

Megrémülnek vitézeid, ó, Témán,
mert mindenkit kiirtanak
öldöklés által Ézsau hegyéről.


verse #10

A Jákób öcséd ellen elkövetett erőszakért
szégyen borul rád, és mindörökre kiirtanak!


verse #11

Mert te félreálltál,
amikor idegenek rabolták kincseit,
és barbárok törtek be kapuján,
Jeruzsálemre pedig sorsot vetettek:
te is olyan voltál, mint bármelyikük.


verse #12

De ne nézz kárörömmel öcséd napján,
szerencsétlenségének napján,
és ne örvendj Júda fiain veszedelmük napján!
Ne kérkedj a szorongattatás napján!


verse #13

Ne törj be népem kapuján
nyomorúsága napján,
ne nézd te is kárörömmel a baját
nyomorúsága napján!
Ne nyúljatok kincseihez
nyomorúsága napján!


verse #14

Ne állj az útkereszteződésbe,
hogy elveszítsd a menekülőket,
és ne ejtsd el a szorongattatás napján
azokat, akik megmaradtak belőle!


verse #15

Mert közel van az Úr napja
minden nép ellen.
Ahogyan te cselekedtél,
úgy cselekszenek veled is;
visszaszáll fejedre az, amit tettél.


verse #16

Mert ahogyan ti szent hegyemen ittatok,
úgy iszik majd szüntelenül minden nép.
Bizony fulladásig isznak,
és olyanok lesznek, mintha nem is lettek volna.


verse #17

De a Sion hegyén szabadulás lesz,
és szent lesz az;
Jákób háza pedig birtokba veszi örökségét.


verse #18

Jákób háza tűz lesz, József háza láng,
Ézsau háza pedig pozdorja.
Meggyújtják és megemésztik őket,
nem marad meg senki Ézsau házából,
mert az Úr szólt.


verse #19

A déliek birtokba veszik Ézsau hegyét,
a síkságon lakók pedig a filiszteusok földjét.
Birtokba veszik Efraim és Samária területeit,
Benjámint meg Gileádot.


verse #20

Izráel fiainak ez a száműzött serege
birtokba veszi Kánaán földjét Sareptáig,
a Jeruzsálemből való száműzöttek pedig,
akik Szefáradban vannak,
elfoglalják majd a déli városokat.


verse #21

Szabadítók mennek föl Sion hegyére,
hogy megítéljék Ézsau hegyét,
és az Úré lesz a királyság.

Chapters:


Books