Mózes harmadik könyve

chapter 1


Chapters:


verse #1

Akkor az Úr szólította Mózest, és így szólt hozzá a gyülekezet sátrából:


verse #2

Beszélj Izráel fiaival, és mondd meg nekik: Ha valaki közületek áldozni akar az Úrnak, jószágotokból marhát és juhféléket áldozzatok.


verse #3

Ha marhából áldozik egészen elégő áldozattal, hímmel és éppel áldozzon. A gyülekezet sátrának ajtajához vigye, hogy kedves legyen az Úrnak.


verse #4

Tegye kezét az égőáldozat fejére, hogy ez őérette kedvesen fogadtassék, és engesztelést szerezzen neki.


verse #5

És ölje meg a marhát az Úr előtt; Áron fiai, a papok pedig vigyék föl a vért, és hintsék a vért körös-körül az oltárra, amely a gyülekezet sátrának bejáratánál van.


verse #6

Azután nyúzza meg az égőáldozatot is, és vagdalja szét darabjaira.


verse #7

Áron pap fiai pedig gyújtsanak tüzet az oltáron, és rakjanak fát a tűzre.


verse #8

Azután Áron fiai, a papok rakják az oltár tüzén levő fára a tagokat, a fejet és a kövérjét.


verse #9

A belét és lábszárait azonban mossák meg vízben, és füstölögtesse el a pap az egészet az oltáron, egészen elégő áldozatul. Ez a tűzáldozat kedves illatú az Úrnak.


verse #10

Ha pedig a juhfélékből, bárányokból vagy kecskékből akar valaki áldozni égőáldozatul, hímmel és éppel áldozzon.


verse #11

És az oltár északi oldalánál ölje meg az Úr előtt, Áron fiai, a papok pedig hintsék a vérét az oltárra körös-körül.


verse #12

Azután vagdalja szét tagjaira a fejével és kövérjével együtt, a pap pedig rakja azokat a fára, amely az oltár tüzén van.


verse #13

A belet és a lábszárakat azonban mossák meg vízben, a pap pedig áldozza fel az egészet, és füstölögtesse el az oltáron égőáldozatul. Ez a tűzáldozat kedves illatú az Úrnak.


verse #14

Ha pedig valaki madárfélékből akar áldozni égőáldozatul az Úrnak, gerlicét vagy galambfiókát áldozzon.


verse #15

És vigye azt a pap az oltárhoz, tekerje ki a nyakát, és füstölögtesse el az oltáron, a vérét pedig engedje ki az oltár peremére.


verse #16

/A begyét pedig tartalmával együtt vegye ki,* és vesse azt az oltár keleti oldalára, a hamu helyére./**


verse #17

Hasítsa meg a szárnyait, de ne szakítsa el egymástól, és füstölögtesse el azt a pap égőáldozatul az oltár tüzére rakott fán. Kedves illatú tűzáldozat ez az Úrnak.

Chapters:


Books