Pál levele Tituszhoz

chapter 1


Chapters:

1 2 3


verse #1

Pál, Isten szolgája, Jézus Krisztusnak pedig apostola, az Isten választottainak hitéért és a kegyesség szerint való igazságnak megismeréséért,


verse #2

az örök élet reménységében, amelyet örök idők előtt megígért Isten, aki nem hazudik,


verse #3

a maga idejében pedig kijelentette az igehirdetés által, amelyet rám bízott a mi megtartó Istenünk parancsolata szerint. Titusznak, a közös hit szerint való igaz gyermekemnek:


verse #4

Kegyelem és békesség Istentől, a mi Atyánktól és Krisztus Jézustól, a mi Üdvözítőnktől.


Feddhetetlen életű elöljárók megbízása


verse #5

Azért hagytalak téged Krétában, hogy az elintézetlen ügyeket hozd rendbe, és rendelj városonként presbitereket, amint meghagytam neked.


verse #6

Olyat, aki feddhetetlen, egyfeleségű férfi, akinek hívő gyermekei vannak, akik nem vádolhatók kicsapongással vagy engedetlenséggel.


verse #7

Szükséges ugyanis, hogy a püspök feddhetetlen legyen, mint Isten sáfára, nem öntelt, nem indulatos, nem részeges, nem kötekedő, nem haszonleső,


verse #8

hanem vendégszerető, a jónak kedvelője, mértékletes, igaz, kegyes, önmegtartóztató,


verse #9

aki tartja magát a tanítás szerint való igaz beszédhez, hogy képes legyen bátorítani az egészséges tanítással és meggyőzni az ellenkezőket.


A rendetleneket és a tévtanítókat el kell hallgattatni


verse #10

Mert sokan engedetlenek, fecsegők és ámítók, főleg a körülmetéltek között.


verse #11

Ezeket el kell hallgattatni, mert egész családokat felforgatnak azzal, hogy olyasmiket tanítanak aljas nyerészkedésből, amiket nem kellene.


verse #12

Azt mondta valaki közülük, az ő saját prófétájuk: A krétaiak mindig hazudnak, gonosz vadak, rest hasak.


verse #13

Ez a bizonyság igaz, azért kímélet nélkül intsd őket, hogy a hitben egészségesek legyenek.


verse #14

Ne foglalkozzanak zsidó mesékkel és az igazságtól elfordult emberek parancsolataival.


verse #15

Minden tiszta a tisztának, de a fertőzötteknek és hitetleneknek semmi sem tiszta, mert elméjük és lelkiismeretük beszennyeződött.


verse #16

Azt vallják, hogy ismerik Istent, de cselekedeteikkel tagadják, mert utálatosak, engedetlenek és minden jó cselekedetre alkalmatlanok.

Chapters:


Books