Énekek éneke

chapter 1


Chapters:


verse #1

Énekek éneke, amely Salamoné.


verse #2

Csókoljon meg engem szája csókjaival!

A te szerelmed jobb a bornál.


verse #3

Drága olajodnak jó az illata;

neved, mint a kiöntött, drága olaj,

ezért szeretnek téged a leányok.


verse #4

Vígy magaddal engem, hadd fussunk!

Bevitt engem a király szobáiba.


verse #5

Jeruzsálem leányai!

Fekete vagyok, de szép,

mint Kédár sátrai és Salamon szőnyegei.


verse #6

Ne nézzétek, hogy fekete vagyok,

mert a nap sütött engem.

Anyám fiai megharagudtak rám,

a szőlők őrzőjévé tettek engem,

nem a magam szőlőjét őriztem.


verse #7

Mondd meg nekem te, akit lelkem szeret,

hol legeltetsz, hol deleltetsz délben?

Hogy ne kelljen elfátyoloznom magam

társaid nyájainál.


verse #8

Ha nem tudod, ó, asszonyok legszebbike,

eredj a nyáj nyomába,

és őrizd kecskéidet a pásztorok sátrai körül!


verse #9

A fáraó szekereibe fogott paripákhoz

hasonlítalak téged, mátkám.


verse #10

Szép az arcod

a láncocskákkal a halántékodon,

nyakad a gyöngysorokkal.


verse #11

Aranyláncokat készítünk neked

ezüstgyöngyökkel.


verse #12

Mikor a király az asztalánál ül,

jó nárdusillat árad rólam.


verse #13

Olyan nekem szerelmesem,

mint egy köteg mirha,

mely kebleim között nyugszik.


verse #14

Mint Én-Gedi szőlőiben a ciprusfürt,

olyan nekem a szerelmesem.


verse #15

Mily szép vagy, mátkám, mily szép vagy,

szemeid olyanok, mint a galambok!


verse #16

Íme, te is szép vagy, szerelmesem,

gyönyörűséges, és a mi ágyunk zöldellő.


verse #17

Házunk gerendái cédrusfák,

mennyezete pedig ciprusfából van.

Chapters:


Books