Hóseás próféta könyve

chapter 1


Chapters:


verse #1

Az Úr szava, amely Hóseáshoz, Beéri fiához szólt, Uzzijjának, Jótámnak, Áháznak és Ezékiásnak, Júda királyainak az idejében és Jeroboámnak, Jóás fiának, Izráel királyának az idejében.


verse #2

Amikor az Úr beszélni kezdett Hóseás által, azt mondta az Úr Hóseásnak: Menj, végy magadnak parázna feleséget és parázna gyermekeket, mert bizony paráználkodik az ország, nem követi az Urat.


verse #3

Elment tehát, és elvette Gómert, Diblaim leányát. Az várandós lett, és fiút szült neki.


verse #4

Akkor azt mondta neki az Úr: Nevezd őt Jezréelnek, mert még egy kis idő, és megbüntetem Jéhú házát Jezréel vérontása miatt, és eltörlöm Izráel házának királyságát.


verse #5

Azon a napon eltöröm Izráel íját Jezréel völgyében.


verse #6

És Gómer ismét várandós lett, és leányt szült. Akkor azt mondta Hóseásnak az Úr: Hívd „Nincs kegyelem”-nek, mert nem kegyelmezek többé Izráel házának, és nem könyörülök meg rajtuk.


verse #7

De Júda házának megkegyelmezek, és megszabadítom őket az Úr, az ő Istenük által. De nem íj, kard vagy háború által, se nem lovak vagy lovasok által szabadítom meg őket.


verse #8

Miután elválasztotta „Nincs kegyelmet”, ismét várandós lett, és fiút szült.


verse #9

Az Úr pedig azt mondta: Nevezd el „Nem népem”-nek, mert ti nem vagytok az én népem, és én sem vagyok a tiétek.


verse #10

De mégis annyi lesz Izráel fiainak száma, mint a homok a tenger partján, amely meg nem mérhető, és meg nem számolható. Akkor ott, ahol azt mondták nekik: „Nem vagytok az én népem”, ezt fogják mondani nekik: „Az élő Istennek fiai!”


verse #11

Összegyűlnek majd Júda fiai és Izráel fiai, és közösen egy fejedelmet választanak. Följönnek az ország minden részéből, mert nagy lesz Jezréel napja!


verse #12

Mondjátok testvéreiteknek: „Népem”, és nővéreiteknek: „Van kegyelem”!

Chapters:


Books