Zakariás próféta könyve

chapter 1


Chapters:


verse #1

Dárius második esztendejében, a nyolcadik hónapban így szólt az Úr szava Zakariáshoz, Berekjá fiához, aki Iddó próféta fia volt:


verse #2

Igen megharagudott atyáitokra az Úr.


verse #3

Azért ezt mondd nekik: Azt mondja a Seregek Ura: Térjetek hozzám – így szól a Seregek Ura –, és én is hozzátok térek – mondja a Seregek Ura.


verse #4

Ne legyetek olyanok, mint atyáitok, akikhez a korábbi próféták így kiáltottak: Azt mondja a Seregek Ura: Térjetek meg gonosz útjaitokról és gonosz cselekedeteitekből, de ők nem hallgattak meg, és nem figyeltek rám – így szól az Úr.


verse #5

Hol vannak atyáitok?! És a próféták vajon örökké élnek?


verse #6

De az én beszédeim és végzéseim, amelyeket szolgáim, a próféták által hirdettem, nemde utolérték atyáitokat? Akkor megtértek, és azt mondták: Ahogyan a Seregek Ura elhatározta, hogy útjaink és cselekedeteink szerint bánik velünk, úgy bánt velünk.”


verse #7

A tizenegyedik hónap, azaz a sebát hónap huszonnegyedik napján, Dárius második esztendejében így szólt az Úr szava Zakariáshoz, Berekjá fiához, aki Iddó próféta fia volt:


verse #8

Azt láttam éjszaka, hogy íme, vörös lovon ült egy férfi, és megállt a mirtuszfák között, amelyek egy völgyben voltak; a háta mögött pedig vörös, tarka és fehér lovak voltak.


verse #9

Akkor megkérdeztem: Mik ezek, Uram? Erre azt mondta nekem az angyal, aki velem beszélt: Megmutatom neked, hogy mik ezek.


verse #10

Akkor így felelt az a férfi, aki a mirtuszfák között állt: Ezek azok, akiket az Úr küldött, hogy járják be a földet.


verse #11

Akkor azt mondták az Úr angyalának, aki a mirtuszfák között állt: Bejártuk a földet, és íme, az egész föld békés és nyugodt.


verse #12

Az Úr angyala így felelt: Seregek Ura! Meddig nem könyörülsz még Jeruzsálemen és Júda városain, amelyekre immár hetven esztendeje haragszol?


verse #13

Az Úr kedves és vigasztaló szavakkal felelt az angyalnak, aki beszélt velem.


verse #14

Majd azt mondta nekem az angyal, aki beszélt velem: Kiálts, és ezt mondd: „Így szól a Seregek Ura: Féltő szeretettel féltem Jeruzsálemet és Siont,


verse #15

és nagy haraggal haragszom a hivalkodó népekre, mert amikor kevésbé haragudtam rájuk, ők egyre több gonoszságot tettek.


verse #16

Azért azt mondja az Úr: Könyörületességgel fordulok Jeruzsálemhez, megépül majd benne a házam – így szól a Seregek Ura –, és mérőzsinórt feszítenek ki Jeruzsálem fölött.”


verse #17

Még ezt is kiáltsd: „Azt mondja a Seregek Ura: Bővelkedni fognak még városaim a jóban, mert megvigasztalja még az Úr Siont, és magáévá fogadja még Jeruzsálemet!”


verse #18

Majd fölemeltem szememet, és íme, négy szarvat láttam.


verse #19

Akkor megkérdeztem az angyaltól, aki velem beszélt, hogy mik ezek. Azt mondta nekem: Ezek azok a szarvak, amelyek szétszórták Júdát, Izráelt és Jeruzsálemet.


verse #20

Azután az Úr négy mesterembert mutatott nekem.


verse #21

Azt kérdeztem: Mit fognak ezek csinálni? Ő pedig azt felelte: Ezek azok a szarvak, amelyek szétszórták Júdát, olyannyira, hogy még a fejét sem emelhette föl senki. De eljöttek ezek, hogy elrettentsék őket, és letörjék azoknak a népeknek a szarvait, amelyek fölemelték szarvukat Júda földje ellen, hogy szétszórják.

Chapters:


Books