Pál levele Filemonhoz

chapter 1


verse #1

Pál, Krisztus Jézus foglya és Timóteus, a testvér, Filemonnak, a mi szeretett munkatársunknak


verse #2

és Appiának, nőtestvérünknek, Arkhipposznak, bajtársunknak és a te házadnál levő gyülekezetnek:


verse #3

Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.


Hálaadás Filemon hitéért és szeretetéért


verse #4

Mindenkor hálát adok az én Istenemnek, amikor megemlékezem rólad imádságaimban –


verse #5

mert hallok a te szeretetedről és hitedről, amely az Úr Jézus és minden szent iránt van benned –,


verse #6

hogy hited közössége hatékony legyen mindannak a jónak a megismerésében, ami Krisztusért van bennünk.


verse #7

Mert sok örömünk és vigasztalásunk volt szeretetedben, mert a szentek szíve felüdült általad, testvérem.


Pál közbenjárása Onézimoszért


verse #8

Jóllehet Krisztusban volna bátorságom ahhoz, hogy megparancsoljam neked azt, ami illő,


verse #9

a szeretetért azonban inkább csak kérlek – ilyen vagyok én, az öreg Pál, most pedig még Krisztus Jézus foglya is.


verse #10

Kérlek téged az én fiamért, akit fogságomban szültem, Onézimoszért,


verse #11

aki egykor neked haszontalan volt, most pedig neked is, nekem is nagyon hasznos,


verse #12

akit visszaküldtem mint saját szívemet.


verse #13

Magamnál akartam tartani, hogy helyetted szolgáljon nekem az evangéliumért szenvedett fogságomban,


verse #14

de hozzájárulásod nélkül semmit sem akartam tenni, hogy jótéteményed ne kényszerű, hanem önkéntes legyen.


verse #15

Mert talán azért vált meg tőled ideig-óráig, hogy őt mint örökkévalót kapd vissza.


verse #16

Most már nem úgy, mint rabszolgát, hanem rabszolgánál nagyobbat, mint szeretett testvért, különösen nekem, de mennyivel inkább neked, mind testben, mind az Úrban.


verse #17

Azért ha engem társadnak tartasz, úgy fogadd őt magadhoz, mint engem.


verse #18

Ha pedig valamit vétett ellened, vagy adós, azt nekem számítsd be.


verse #19

Én, Pál írtam ezt saját kezemmel, én megfizetem azt, noha azt is mondhatnám, hogy önmagaddal is tartozol nekem.


verse #20

Bizony, testvérem, bárcsak hasznodat vehetném az Úrban! Üdítsd fel azért a szívemet Krisztusban!


verse #21

Engedelmességedben bízva írtam neked. Tudom, hogy többet is teszel annál, mint amit mondok.


verse #22

Egyúttal készíts szállást is nekem, mert remélem, hogy imádságaitokért ajándékba kaptok engem.


verse #23

Köszönt téged Epafrász, fogolytársam Krisztus Jézusban,


verse #24

Márk, Arisztarkhosz, Démász és Lukács, az én munkatársaim.


verse #25

A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyen a ti lelketekkel!

Chapters:


Books