Habakuk próféta könyve

chapter 1


Chapters:

1 2 3


A próféta panasza a bűnös nép miatt.
Isten felelete


verse #1

Jövendölés, amelyet Habakuk próféta látott.


verse #2

Meddig kiáltsak még, ó, Uram,

és nem hallgatsz meg?

Kiáltok hozzád az erőszak miatt,

és nem szabadítasz meg!


verse #3

Miért láttatsz velem hamisságot,

és miért kell szemlélnem a nyomorgattatást?

Pusztítás és erőszak van előttem,

viszály és versengés támad!


verse #4

Ezért inog a törvény,

és ezért nem érvényesül az igaz ítélet.

A gonosz behálózza az igazat:

ezért hoznak hamis ítéletet.


verse #5

Nézzetek szét a népek között,

vizsgálódjatok, és igen csodálkozzatok,

mert oly dolgot cselekszem napjaitokban,

amelyet el sem hinnétek, ha más mondaná.


verse #6

Mert íme, fölindítom a káldeusokat,

ezt a kegyetlen és vakmerő nemzetet,

amely széltében végigjárja a földet,

hogy olyan lakhelyeket foglaljon el,

amelyek nem az övéi.


verse #7

Rettenetes és iszonyatos ez a nép,

maga szabja meg törvényét és rangját.


verse #8

Lovai serényebbek a párducoknál

és gyorsabbak a pusztai farkasoknál,

lovasai fékezhetetlenek.

Bár messziről jönnek lovasai,

úgy repülnek, mint a zsákmányra lecsapó sas.


verse #9

/Mindegyik erőszakkal jön, arcuk előrenéz,/ />
és annyi foglyot gyűjtenek, mint a homok.


verse #10

Kicsúfolja a királyokat,

kineveti az uralkodókat,

csak kacag minden erődítményen,

töltést emel, és megostromolja.


verse #11

Majd viharként tovaszáll és eltűnik.

Bűnhődni fog, mert saját hatalma az istene.


verse #12

Nem te vagy-e, Uram,

öröktől fogva az én Istenem, Szentem?

Nem veszünk el!

Uram, te ítéletre rendelted őt,

kősziklám, te fenyítésül szántad őt!


verse #13

Tisztább a szemed,

hogysem nézhetnéd a gonoszt,

és a nyomorgatást nem szemlélheted.

Miért nézed hát el a hitszegést,

és miért hallgatsz,

amikor a gonosz elnyeli a nála igazabbat?!


verse #14

Olyanná tetted az embert,

mint a tenger hala,

és mint a csúszó-mászó állat,

amelynek nincs vezére?


verse #15

Mindet kifogja horgával, hálójába keríti,

és kerítőhálójába gyűjti őket,

s azután örül és vigad.


verse #16

Azért áldoz hálójának,

és tömjénez kerítőhálójának,

mert azok juttatták jó fogáshoz,

kövér eledelhez.


verse #17

Vajon örökké ürítheti-e hálóját,

és szüntelenül ölheti-e a nemzeteket,

kímélet nélkül?

Chapters:


Books