Példabeszédek könyve

chapter 1


Chapters:


verse #1

Salamonnak, Dávid fiának, Izráel királyának példabeszédei


verse #2

a bölcsesség és erkölcs tanulására,

az értelmes beszéd megértésére.


verse #3

Okos intésként, igazságnak, ítéletnek

és becsületességnek megnyerésére szolgál,


verse #4

hogy az egyszerű emberek eszességet,

az ifjak tudást és meggondolást kapjanak.


verse #5

Hallja ezt a bölcs, és növelje tudását,

és az értelmes helyes tanácsokra tegyen szert,


verse #6

hogy megértse a példabeszédeket és példázatokat,

a bölcsek beszédeit és találós meséit.


verse #7

Az Úrnak félelme az ismeret kezdete.

A bölcsességet és erkölcsi tanítást

csupán a bolondok vetik meg.


verse #8

Hallgasd, fiam, apád erkölcsi tanítását,

és anyád oktatását ne hagyd el!


verse #9

Mert kedves ékesség lesz az a fejednek,

és aranylánc a nyakadra.


verse #10

Fiam, ha a bűnösök el akarnak csábítani,

ne engedj nekik!


verse #11

Ha azt mondják: „Gyere velünk,

álljunk lesben a vérontásra,

settenkedjünk az ártatlan után ok nélkül!


verse #12

Nyeljük el őket élve, mint a sír és

egészen úgy, mint akik a mélységbe szálltak;


verse #13

és szerezzünk mindenféle drága kincset,

töltsük meg házainkat zsákmánnyal!


verse #14

Végy részt köztünk a sorsvetésben,

és közös erszényünk legyen mindnyájunknak!”,


verse #15

fiam, ne járj ezekkel egy úton,

tartsd vissza a lábad ösvényüktől,


verse #16

mert lábuk a gonosz felé fut,

és vérontásra siet.


verse #17

Mert hiába vetik ki a hálót

minden szárnyas szeme láttára:


verse #18

a maguk vére árán ólálkodnak,

saját lelkük kárára állnak lesben.


verse #19

Ilyen az útja minden kapzsi embernek:

a saját életét veszíti el.


verse #20

A bölcsesség kint kiált szerteszét,

az utcákon hallatja szavát.


verse #21

Lármás utcasarkokon kiált

a kapuk bejáratánál,

a városban mondja beszédeit.


verse #22

Meddig szeretitek, ó, ti együgyűek, az együgyűséget,

és meddig gyönyörködnek a csúfolók a csúfolódásban,

és meddig gyűlölik a balgák a tudományt?


verse #23

Térjetek meg dorgálásomra!

Íme, kiárasztom rátok lelkemet,

tudtotokra adom beszédeimet.


verse #24

Mivel hívtalak titeket, és vonakodtatok,

kiterjesztettem kezemet, de senki sem figyelt;


verse #25

elhagytátok minden tanácsomat,

és feddésemmel nem törődtetek,


verse #26

ezért én is nevetek nyomorúságotokon,

kicsúfollak, amikor eljön az, amitől féltek.


verse #27

Mikor eljön az, amitől féltek, mint a vihar,

és nyomorúságotok, mint a forgószél, elközelget;

amikor eljön reátok a nyomorúság és a szorongattatás,


verse #28

akkor majd segítségül hívnak engem,

de nem hallgatom meg őket;

keresnek engem, de nem találnak meg.


verse #29

Azért, mert gyűlölték a tudományt,

és nem az Úr félelmét választották.


verse #30

Nem engedtek tanácsomnak,

megvetették minden feddésemet.


verse #31

Útjuk gyümölcséből esznek,

és saját tanácsukkal laknak jól.


verse #32

Mert az együgyűeket pártosságuk öli meg,

és a balgákat önteltségük veszti el.


verse #33

Aki pedig rám hallgat, biztonságban lakik,

és nyugalomban él, mert nem kell félnie a gonosztól.

Chapters:


Books