Pál első levele a thesszalonikaiakhoz

chapter 1


Chapters:

1 2 3 4 5


verse #1

Pál, Szilvánusz és Timóteus a thesszalonikai gyülekezetnek, Istenben, a mi Atyánkban és az Úr Jézus Krisztusban: Kegyelem nektek és békesség.


Hálaadás a gyülekezet hitéért


verse #2

Hálát adunk Istennek mindenkor mindnyájatokért, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban.


verse #3

Szüntelenül emlegetjük a mi Istenünk és Atyánk előtt hitetek munkáját, szeretetetek fáradozását és a mi Urunk Jézus Krisztus felől való reménységetek állhatatosságát.


verse #4

Tudjuk, Istentől szeretett testvéreim, hogy választottak vagytok,


verse #5

mert a mi evangéliumunk nemcsak szavakban jutott el hozzátok, hanem erővel, Szentlélekkel és teljes meg­győződéssel, amint tudjátok is, hogy milyenek voltunk közöttetek, tiértetek.


verse #6

És ti a mi követőinkké lettetek és az Úréi, befogadva az igét sokféle szorongattatás között, a Szentlélek örömével,


verse #7

úgyhogy minden hívő számára példaképpé lettetek Macedóniában és Akhájában.


verse #8

Mert nemcsak Macedóniában és Akhájában csendült ki tőletek az Úr beszéde, hanem mindenhol híre ment Istenbe vetett hiteteknek, annyira, hogy szükségtelen arról bármit is mondanunk.


verse #9

Mert azok maguk hirdetik felőlünk, milyen fogadtatásban volt részünk nálatok, és miként fordultatok a bálványoktól Istenhez, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok,


verse #10

és várjátok az ő Fiát a mennyből, Jézust, akit feltámasztott a halottak közül, és aki megszabadít minket az eljövendő haragtól.

Chapters:


Books