Mikeás próféta könyve

chapter 1


Chapters:


Fenyegetés Izráel és Júda országának


verse #1

Ez az Úr szava, amely a móreseti Mikeáshoz szólt Jótámnak, Áháznak és Ezékiásnak, Júda királyainak idejében. Ezt látta Samária és Jeruzsálem felől.


verse #2

Halljátok meg mind, ti népek,
figyeljen a föld és minden lakója!
Az én Istenem, az Úr
legyen bizonyság ellenetek,
az Úr az ő szent templomából!


verse #3

Mert íme, eljön helyéről az Úr,
leszáll, és a föld magaslatain lépdel.


verse #4

Elolvadnak alatta a hegyek,
a völgyek pedig széthasadoznak,
mint viasz a tűz előtt,
s mint a meredély a leömlő víztől.


verse #5

Jákób bűnéért lesz mindez
és Izráel házának vétkei miatt!
Mi Jákób vétke?
Vajon nem Samária-e?
És mi Júda magaslata?
Vajon nem Jeruzsálem-e?


verse #6

Samáriát mezőn lévő rommá teszem,
szőlőültetvény helyévé.
Lezúdítom köveit a völgybe,
és még az alapjait is föltárom.


verse #7

Faragott képei mind összetörnek,
minden keresményét tűz égeti meg,
és minden bálványát semmivé teszem.
Mivel paráznaság béréből gyűjtögette azokat,
ezért ismét paráznaság bérévé lesznek.


verse #8

Emiatt kesergek és jajgatok,
mezítláb és mezítelen járok.
Üvöltök, mint a sakál,
és kiáltok, mint a strucc.


verse #9

Mert halálos a csapás, amely Júdát érte,
és népem kapujáig, Jeruzsálemig hatolt.


verse #10

Gátban el ne mondjátok,
egyáltalán ne sírjatok!
Bét-Afrában porban henteregjetek!


verse #11

Költözz el, Sáfír lakója,
gyalázatban, mezítelenül!
Nem mer kivonulni Caanán lakossága,
Bét-Écel gyásza miatt
nem lehet többé ott tartózkodni.


verse #12

Márót lakója a jóra vágyódik,
mert veszedelem szállt le az Úrtól
Jeruzsálem kapujára!


verse #13

Gyors paripát fogj be a harci szekérbe,
Lákis lakója,
mert itt kezdted el a vétkezést Sion leányával.
Bizony, benned találhatók Izráel bűnei!


verse #14

Ezért adj válólevelet Móreset-Gátnak!
Akzíb házai megcsalják Izráel királyait.


verse #15

Elhozom rád azt, aki birtokba vesz téged,
Marésa lakosa.
Adullámig jut el Izráel dicsősége!


verse #16

Kopaszra nyírd le hajad
gyönyörűséges fiaid miatt!
Légy kopasz, mint a keselyű,
mert rabságra viszik őket tőled.

Chapters:


Books