Náhum próféta könyve

chapter 1


Chapters:

1 2 3


Isten végzése Ninive ellen


verse #1

Jövendölés Ninive ellen. Az elkósi Náhum látomásának könyve.


verse #2

Féltőn szerető és bosszúálló Isten az Úr,

bosszúálló az Úr, és haraggal teli.

Bosszút áll ellenségein az Úr,

és haragtartó ellenfeleivel szemben.


verse #3

Hosszútűrő az Úr, de nagy hatalmú,

és nem hagy az Úr büntetés nélkül.

Szélvészben és viharban visz az Úr útja,

és a felhő lábainak pora.


verse #4

Megfeddi a tengert és kiszárítja,

minden folyót kiapaszt.

Elhervad a Básán és a Karmel,

a Libánon virágai is elfonnyadnak.


verse #5

Rengenek előtte a hegyek,

és a halmok szétmállanak.

Tekintetétől megrendül a föld,

a teljes földkerekség és minden, ami rajta él.


verse #6

Ki állhatna meg haragja előtt,

és ki bírhatná ki fölháborodásának tüzét?

Izzó haragja árad, mint a tűz,

a sziklák is szétporladnak előtte.


verse #7

Jó az Úr, menedék a szorongattatás idején,

és ő ismeri a benne bízókat.


verse #8

De lezúduló árként pusztítja el ellenségeit,

és ellenfeleit sötétség üldözi.


verse #9

Mit koholtok az Úr ellen?

Ha pusztulással sújt,

nem kell kétszer veszedelem.


verse #10

Ha annyira összefonódnak is,

mint a tüskebokrok,

és ha olyan ázottak is, mint az ittasok,

akkor is megégnek,

mint a teljesen kiszáradt tarló.*


verse #11

Belőled származott,

aki gonoszt koholt az Úr ellen,

és álnok tanácsot.


verse #12

Így szól az Úr:

Ha teljes erőben és sokan vannak is,

mégis levágják őket, és elmúlnak.

Bár megaláztalak téged,

többé nem foglak megalázni.


verse #13

Most már letöröm rólad az igáját,

és leszaggatom köteleidet.


verse #14

Felőled pedig azt rendeli az Úr:

Ne legyen utódod, aki nevedet viselné.

Isteneid házából kiveszítem

a faragott és öntött bálványképeket.

Megásom sírodat, mert átkozott vagy!


verse #15

Íme, a hegyeken van már

az örömhírt hozó lába,

aki békességet hirdet.

Ünnepeld, Júda, ünnepeidet,

teljesítsd fogadalmaidat,

mert többé nem vonul át rajtad

a semmirekellő:

mindenestül elpusztult.

Chapters:


Books